Subway Rewardsilla® festareille – arvonnan viralliset säännöt (”Ehdot”)

1. Valvoja, Sponsori, Hallinnoija, Järjestäjä ja Palkinnon Toimittava Yritys: Subway Rewards® arvonnan (”Arvonta”) valvojana toimii Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat (“Valvoja”), joka myös palkintojen tarjoaja (”Sponsori”). Arvontaa hallinnoi dentsu Finland Oy, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki, Suomi (“Hallinoija”). Arvonnan järjestää Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat (“Järjestäjä”). Palkinnot toimittaa Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat (“Palkinnon Toimittava Yritys”).

2. OSALLISTUMISAIKA: Arvonta alkaa 5.6.2023 kello 00:01 ja päättyy Provinssirock- ja Ruisrock-festivaalien kohdalla 18.6.2022 kello 23:59 ja muiden palkintojen kohdalla 25.6.2022 kello 23:59 (”Osallistumisaika”). Tarkat osallistumisajat ja arvontapäivät on ilmoitettu kohdassa 6..

3. KELPOISUUS: Arvontaan voi osallistua ainoastaan Suomessa asuvat vähintään 18-vuotiaat yksityishenkilöt joka: (i) omistaa aktivoidun ja rekisteröidyn Subway Rewards®-sovelluksen, jota ei ole suljettu; (ii) on antanut suostumuksensa Subway Rewards®--tiliin liittyvän markkinointiviestintäaineiston vastaanottamiseen; (iii) käyttää sähköpostiosoitetta, joka on liitetty Subway Rewards®-tiliin; ja (iv) täyttää muut näissä Ehdoissa määritellyt kriteerit.

Arvonnan Valvojan, Sponsorin, Hallinnoijan, Järjestäjän ja Palkinnon Toimittavan Yrityksen, ja niiden emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden, kumppaneiden ja mainos- ja markkinointiyritysten työntekijät (yhdessä ”Arvontayhteisöt”) ja kaikki heidän välittömät perheenjäsenensä (esim. puoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset ja näiden puolisot sekä näiden perheenjäsenet riippumatta heidän asuinpaikastaan) ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, olivat nämä sukua tai eivät, eivät saa osallistua tähän Arvontaan.

4. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN: Osallistuakseen Arvontaan, osallistujan joka täyttää yllä mainitun kohdan 3 kriteerit, tulee Osallistumisajan aikana jättää kilpailusivulle rekisteröidyn Subway Rewards®-tilin numeron tai sähköpostiosoitteen, joka on yhteydessä rekisteröityyn Subway Rewards®-tiliin ja valita festivaalin, jolle haluaa voittaa liput.

Osallistumisajan aikana rekisteröitävät uudet Subway Rewards®-käyttäjät osallistuvat arvontaan vain seuraavien ehtojen puitteissa; kun: (i) Subway Rewards®-sovellus on rekisteröity ja aktivoitu; (ii) osallistuja on ilmoittanut tarvittavat tiedot Subway Rewards®-tilillä; (iii) osallistuja on hyväksynyt Subway Rewards®-tiliin liittyvän markkinointiviestinnän vastaanottamisen; ja (iv) osallistuja jättää rekisteröidyn ja aktivoidun Subway Rewards®-tilin numeron tai sähköpostiosoitteensa kilpailusivulle ja valitsee festivaalin, jolle haluaa voittaa liput. Subway Rewards®-rekisteröinti vahvistetaan 48 tunnin kuluessa siitä, kun henkilö on rekisteröinyt tietonsa Subway Rewards®-sivuston (“Sivusto”) ohjeiden mukaisesti.

Kukin osallistuja voi osallistua Arvontaan vain kerran. Osallistuja voi valita vain yhden palkinnon näiden Ehtojen mukaan, eikä ole mahdollista, että osallistuja voi voittaa useamman palkinnon.

Tärkeää: Osallistumalla Arvontaan osallistuja vahvistaa hyväksyvänsä ja sitoutuvansa noudattamaan näitä Ehtoja täysin ja ehdoitta ja hyväksyy Valvojan, Järjestäjän, ja/tai Hallinnoijan päätökset ja tulkinnat, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa Arvontaan liittyvissä asioissa, kukin paikallisen lain suurimmassa sallitussa mahdollisessa laajuudessa. Osallistumalla Arvontaan, osallistuja hyväksyt henkilötietojensa käytön näiden Ehtojen ja Subway Rewards®-sovelluksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos osallistuja osallistuu Arvontaan mobiililaitteella, siitä saattaa koitua viesti- tai datamaksuja. Osallistujien suositellaan tarkistamaan puhelinliittymänsä veloitusperusteet.

5. PALKINNOT:
Arvottavat palkinnot ovat:

Provinssirock-festivaali
Seinäjoki / Suomi
 • 2 hengen VIP-lippu*
 • 4 hengen peruslippu*
 • Liput ovat voimassa 3 päivää 29.6.-1.7.2023
6 palkintoa
(4 kpl 2 hengen peruslippu, 2 kpl 2 hengen VIP-lippu)
Ruisrock-festivaali
Turku / Suomi
 • 5 hengen Ruisrock Plus-lippu*
 • 4 hengen peruslippu*
 • 3 hengen VIP-lippu*
 • Liput ovat voimassa 3 päivää; 7.-9.7.2023
12 palkintoa
(4 kpl 2 hengen peruslippu, 5kpl 2 hengen Plus-lippu + 3 kpl 2 hengen VIP-lippu)
Ilosaarirock-festivaali
Joensuu / Suomi
 • 2 hengen VIP-lippu*
 • 2 hengen peruslippu*
 • Liput ovat voimassa 3 päivää; 14.-16.7.2023
4 palkintoa
(2 kpl 2 hengen peruslippu + 2 kpl 2 hengen VIP+lippu)
Subway Rewards ®-pisteitä
 • 1000 Subway Rewards®-pistettä**
10 palkintoa
Subway Rewards ®-pisteitä
 • 500 Subway Rewards®-pistettä**
10 palkintoa


* Jokainen festivaalilippu palkinto sisältää joko perusliput tai VIP/Plus-liput kahdelle hengelle. Voittaja ei voi voittaa sekä peruslippuja, että VIP/Plus-lippuja. ** Pisteet voimassa 1kk ajan.

Voiton todennäköisyys: Todennäköisyys voittaa palkinto riippuu Osallistumisajan aikana (kohdan 6 mukaan) saatujen, ehdot täyttävien osallistujien määrästä.

Yleiset palkintoehdot: Kaikkien osallistujien joukosta valitaan voittajat, joiden lukumäärä määräytyy yllä olevan taulukon palkintojen määrän mukaan. Missään tapauksessa ei myönnetä enempää palkintoja kuin mitä näissä ehdoissa mainitaan. Palkintoa ei voi korvata toisella tai vaihtaa toiseen muutoin kuin Valvojan, Hallinnoijan ja/tai Järjestäjän toimesta, jotka pidättävät oikeuden korvata palkinnon samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla, mikäli palkinto ei ole saatavilla tai ilmenee ylivoimainen este, mukaan lukien mm. luonnonilmiö, maailmanlaajuinen tai paikallinen epidemia tai pandemia, haitalliset sääolosuhteet, tulipalo, työkiista, sota, terroristinen toiminta, vihamielisyydet, poliittinen levottomuus, mellakat, kansalaislevottomuus, kulkutauti tai muut luonnonkatastrofit tai muut olosuhteet.

Matkakulut, majoitus tai muut kulut eivät sisälly palkintoihin. Tarkemmat tiedot palkinnoista löytyvät näiden Ehtojen lopusta.

6. VOITTAJIEN VALINTA, ILMOITTAMINEN JA PALKINNON LUNASTAMINEN: Voittajat valitaan tietokoneen suorittamalla satunnaisotannalla. Palkintojen arvonnat suoritetaan seuraavanlaisesti:

a) Ruisrock- ja Provinssirock-festivaalilippujen osalta arvontaan voi osallistua 18.6.2023 kello 23:59 asti. Arvonta suoritetaan 19.6.2023 ja voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostilla samana päivänä kello 23:59 mennessä. Voittajilla on 21.6.2023 kello 23:59 asti aikaa vahvistaa sähköpostilla vastaanottavansa palkinnon.

b) Ilosaari-festivaalilippujen osalta arvontaan voi osallistua 25.6.2023 kello 23:59 asti. Arvonta suoritetaan 26.6.2023 ja voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostilla samana päivänä kello 23:59 mennessä. Voittajilla on 28.6.2023 kello 23:59 asti aikaa vahvistaa sähköpostilla vastaanottavansa palkinnon.

c) Subway Rewards®-pisteiden arvontaan voi osallistua 25.6.2023 kello 23:59 asti. Voittajat valitaan 27.6.2023 ja voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostilla samana päivänä kello 23:59 mennessä.

Voittajia pyydetään vahvistamaan, että he vastaanottavat palkinnon ja että heidän tietonsa voi jakaa kolmansien osapuolten kanssa palkinnon lähettämistä sekä palkintoon liittyviä muita ohjeistuksia varten. Mikäli voittaja ei vahvista palkinnon vastaanottamista yllä mainittujen päivämäärien mukaan, menettää hän palkinnon ja Järjestäjä voi valita vaihtoehtoisen voittajan. Järjestäjä ja/tai Palkinnon Toimittava Yritys ei vastaa viestien viivästymisestä tai niiden katoamisesta.

Jos todetaan, että mahdollinen voittaja ei noudata näitä Ehtoja, tai jos hän ei hyväksy palkintoa tai jos voittoilmoitus palautetaan toimituskelvottomana tai mahdollisia asiakirjoja tai tietoja ei toimiteta annetussa ajassa (jos sovellettavissa), palkinto saatetaan menettää. Jos voittaja ei hyväksy palkinnon jotain osaa, koko palkinto menetetään.

Jos palkinto ei ole enää saatavilla, Valvoja, Hallinnoija ja/tai Järjestäjä voi yksinomaan omalla päätöksellään toimittaa korvikkeen, joka on kohtuullinen vastine alkuperäiselle palkkiolle ja on samanarvoinen tai arvokkaampi. Palkintoa ei voida hyvittää, myydä tai vaihtaa, eikä niitä korvata rahalla.

Jokaisen osallistujan vastuulla on varmistaa, että Subway Rewards®-tilillä ilmoitetut yhteystiedot ovat virheettömät ja ajantasaiset arvontaan osallistuttaessa – myös täydellinen nimi, sähköpostiosoite ja nykyinen puhelinnumero.

8. VASTUUNRAJOITUS: a) Osallistumalla tähän Arvontaan, osallistuja suostuu siihen, että paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa osiossa 4 ilmoitetut Arvontayhteisöt, Subway IP LLC. ("SIP"), Franchise World Headquarters, LLC ("FWH"), Subway International B.V., Subway®-myymälät, Subway®-franchiseomistajat, European Independent Purchasing Company Limited, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä IPC Europe, eikä yksikään niiden kumppani, tytäryhtiö, edustaja, konsultti, urakoitsija, lakineuvoja, mainonta-, PR-, tarjous-, toimitus- ja markkinointiyritys, sivuston tarjoaja tai niiden johtaja, päällikkö, osakas, työntekijä, edustaja, nimetty henkilö ja edustaja ("Vapautetut Osapuolet") ole vastuussa seuraavista: (i) kadonneista, myöhässä saapuvista, puutteellisista, varastetuista, väärin osoitetuista, riittämättömällä postimaksulla varustetuista ja perille toimittamattomista sähköposti-/tekstiviesti-ilmoituksista tai postilähetyksistä; (ii) mistään tietokone-, puhelin-, satelliitti-, kaapeli-, verkko-, elektroniikka- tai Internet-laitteiston tai -ohjelmiston toimintahäiriöistä, vioista, yhteyksistä tai saatavuudesta; (iii) vääristyneistä, vahingoittuneista tai sekoittuneista lähetyksistä, palveluntarjoajan/verkon käytettävyydestä, saatavuudesta ja ruuhkaisuudesta; (iv) mistään teknisestä, mekaanisesta, ohjelmointi-, paino- tai kirjoitus- ja muusta virheestä; (v) rekisteröitymistietojen virheellisestä tai puutteellisesta tallennuksesta tai näiden tietojen tallennuksen epäonnistumisesta tai tietojen menetyksestä; (vi) mistään virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, poistosta, puutteesta, toiminnan viiveestä tai lähetyksestä, tiedonsiirtolinjavirheestä, teknisestä virheestä, varkaudesta tai menetyksestä tai luvattomasta pääsystä Arvontaan; (vii) mistään vammasta tai vahingosta niin henkilö- kuin omaisuusvahingosta, osallistujille tai kenen tahansa tietokoneelle, joka liittyy Arvontaan osallistumiseen ja/tai palkinnon vastaanottamiseen tai johtuu siitä; ja (viii) myöhästyneistä, väärennetyistä, kadonneista, hävinneistä, väärin suunnatuista, peukaloiduista, puutteellisista, poistetuista, vahingoittuneista, sekoittuneista tai muutoin näiden Ehtojen vastaisesta osallistumiset. Lisäksi Vapautetut Osapuolet eivät ole vastuussa mistään vastaamattomista tai toimituskelvottomista voittoilmoituksista.

b) Osallistumalla Arvontaan osallistuja suostuu paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa seuraaviin: (i) olemaan näiden Ehtojen, mukaan lukien osallistumisvaatimusten, sitoma; (ii) luopumaan kaikista oikeuksista väittää näiden Ehtojen olevan epäselviä; (iii) luopumaan kaikista oikeuksistaan esittää mitään vaatimusta, kannetta tai oikeudenkäyntimenettelyä mitään Vapautettua Osapuolta vastaan Arvonnan puitteissa; ja (iii) suostuu ikuisesti ja peruuttamattomasti vapauttamaan kaikki Vapautetut Osapuolet kaikista vaatimuksista, kanteista, tuomioista, kanteen perusteluista, oikeudenkäynneistä, sakoista, rangaistuksista, korvausvelvollisuudesta, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kohtuulliset asianajajapalkkiot) ja pitämään heitä syyttömänä niiden johtuessa seuraavista: (a) Arvonta, mukaan lukien mm. Arvontaan liittyvät toiminnot ja sen elementit ja osallistujien osallistumiset tai kyvyttömyys osallistua Arvontaan; (b) minkään kolmannen osapuolen yksityisyydensuoja-, henkilökohtaiset, julkisuus- tai omistusoikeudet; (c) palkinnon (tai sen jonkin komponentin) hyväksyminen, osallistuminen, vastaanottaminen, siihen liittyvä matkustaminen, toimitus, omistaminen, vauriot, käyttö, käyttämättömyys, väärinkäyttö, kyvyttömyys käyttää, menetys, tuhoutuminen, laiminlyönti tai tahaton väärinkäytös; (d) muutokset palkinnoissa (tai niiden komponenteissa); (e) inhimillinen erehdys; (f) mikä tahansa väärä, huolimaton tai luvaton teko tai laiminlyönti vapautettujen osapuolten toimesta; (g) kadonnut, myöhästynyt, varastettu, virheellisesti ohjattu, vaurioitunut tai tuhoutunut palkinto (tai sen elementti); tai (h) osallistujan laiminlyövä tai tahallinen väärinkäytös.

c) Jos Arvontaa ei jostain syystä voida toteuttaa suunnitelmien mukaan, Valvoja, Hallinnoija ja Järjestäjä pidättävät oikeuden yksinomaan omalla päätöksellään peruuttaa, lakkauttaa tai keskeyttää Arvonnan tai muuttaa ja/tai jatkaa sitä, mukaan lukien voittajien valinta tavalla, jota pidetään reiluna ja kohtuullisena, mukaan lukien voittajan valinta ennen peruutusta, lakkauttamista, muuttamista tai keskeyttämistä saaduista ehdot täyttävistä osallistujista.

d) Edellä mainittua rajoittamatta kaikki tähän Arvontaan liittyvä, mukaan lukien jokainen palkinto, tarjotaan paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa "sellaisenaan" ilman minkäänlaista takuuta, niin nimenomaista kuin implisiittistä, kuten mm. oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

9. TIETOSUOJA / HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Osallistumalla Arvontaan osallistujat suostuvat henkilötietojensa keräykseen, käyttöön ja paljastamiseen Valvojalle, Hallinnoijalle, Järjestäjälle ja Palkinnon Toimittavalle Yritykselle, ja niiden nimeämille henkilöille ja valtuuttamille edustajille, sekä Tranxactor UK PTE Ltd., 8 Devonshire Square, LondonEC2M 4PL, Englanti jolta varmistetaan osallistujan kelpoisuus, tarkoituksella hallinnoida Arvontaa ja palkinnon toimittamista. Henkilötiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden kuluttua Osallistumisajan päättymisestä. Osallistuja vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä Hallinnoijan tietosuojaselosteen, joka sisältää lisätietoja Hallinnoijan tietosuojakäytännöistä ja on luettavissa osoitteessa https://www.dentsu.com/fi/fi/tietosuoja/tietosuojaseloste

9. YLEISTIETOJA

a) Kaikki muu kuin tässä kuvailtu osallistuminen Arvontaan on mitätöity. Järjestäjä ja/tai Hallinnoija pidättää oikeuden evätä kaikki osallistujat, joiden he ovat yksinomaan oman harkintansa mukaan havainneet tai epäilevät peukaloineen Arvonnan toimintaa, toimivan näiden Ehtojen vastaisesti tai toimivan epäreilusti tai tarkoituksella häiritsee tämän Arvonnan normaalia toimintaa.

b) Jos käy ilmi, että henkilö on rekisteröitynyt tai yrittänyt rekisteröityä useammin kuin kerran käyttämällä useita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, postiosoitteita, henkilöllisyyksiä, IP-osoitteita, välityspalvelimia tai muita vastaavia keinoja, kaikki kyseisen henkilön osallistumiset mitätöidään, eikä hän saa palkintoa, johon hänellä olisi voinut olla oikeus. Kaikki robottien, automaattisten keinojen, makrojen, ohjelmien, kolmansien osapuolten tai muiden vastaavien menetelmien käyttäminen Arvontaan osallistumiseen mitätöi tällaiset osallistumispyrkimykset ja johtaa kyseisen henkilön epäämiseen.

c) Osallistujilta ja/tai mahdollisilta voittajilta voidaan pyytää todiste henkilöllisyydestä ja kelpoisuudesta Järjestäjän vaatimalla ja Hallinnoijan tarkastamalla tavalla. Jos voittajan identiteetistä syntyy kiistaa, voittajaksi julistetaan tällaisen osallistumisen rekisteröintilomakkeella annetun sähköpostiosoitteen valtuutettu tilinhaltija. "Valtuutettu tilinhaltija" tarkoittaa yksityishenkilöä, joka on saanut sähköpostiosoitteen Internet-palveluntarjoajalta, verkkopalveluntarjoajalta tai muulta organisaatiolta (esim. yritys tai koulutuslaitos), joka on vastuussa sähköpostiosoitteiden myöntämisestä osallistujan sähköpostiosoitteeseen liittyvälle verkkotunnukselle. Jokaista osallistujaa voidaan pyytää esittämään todiste siitä, että hän on valtuutettu tilinhaltija.

d) VAROITUS: KAIKKI YRITYKSET VAHINGOITTAA TAHALLISESTI MITÄ TAHANSA SIVUSTOA TAI HEIKENTÄÄ ARVONNAN LAILLISTA TOIMINTAA OVAT RIKOS- JA SIVIILILAKIEN VASTAISIA. JOS TÄLLAINEN YRITYS TAPAHTUU, JÄRJESTÄJÄ JA/TAI HALLINNOIJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN VAATIA PAIKALLISEN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA VAHINGONKORVAUSTA TAI MUUTA KORJAUSKEINOA HENKILÖILTÄ, JOTKA OVAT VASTUUSSA YRITYKSESTÄ.

e) Jos näiden Ehtojen jokin määräys tai sana, ilmaisu, lause, virke tai muu osa todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai mitättömäksi mistä tahansa syystä, kyseistä määräystä tai määräyksen osaa muutetaan tai se poistetaan siten, että näiden Ehtojen muut osat jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Minkään näihin Ehtoihin sisältyvän määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus tai mikään palkintoasiakirja ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

f) Kenelläkään osallistujalla ei ole oikeutta muuttaa näitä Ehtoja. Jos Järjestäjä ja/tai Hallinnoija ei pane täytäntöön jotain näiden Ehtojen määräystä, se ei tarkoita, että kyseisestä määräyksestä luovuttaisiin, vaan kyseinen määräys pysyy täysin voimassa.

g) Jos missään näiden Ehtojen sisältämissä Arvonnan tiedoissa ja Arvonnan materiaalien Arvontaa koskevissa tiedoissa (mm. myyntipiste, televisio ja lehtimainos, mainospakkaus tai muu mainontatapa) on ristiriita, sovelletaan näiden Ehtojen Arvonnan tietoja.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Näitä Ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja suomalaisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa riitatapauksissa, jotka liittyvät näihin Ehtoihin.

Valvoja & Sponsori: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat

Hallinoija: dentsu Finland Oy, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki, Suomi

Järjestäjä: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat

Palkinnon Toimittava Yritys: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Ijdok 27 – 9. kerros, 1013 MM, Amsterdam, Alankomaat

Voittajan kelpoisuuden varmistama yritys: Tranxactor UK PTE Ltd., 8 Devonshire Square, LondonEC2M 4PL, Englanti

Arvonnan palkinnot

Provinssirock-festivaali, Seinäjoki / Suomi
 • 2 palkintoa:
  • Ensimmäinen palkinto on 4 kpl peruslippuja.
  • Toinen palkinto on 2 kpl VIP-lippuja.
 • Liput ovat voimassa 3 päivää: 29.6.-1.7.2023.
 • 3 päivän liput vaihdetaan rannekkeisiin.
 • Matkakulut, majoitus tai muut kulut eivät sisälly palkintoon.
 • Sisäänpääsy festivaaleille on sidonnainen tapahtuman järjestäjän asettamiin ehtoihin. Lue lisätietoja https://www.provinssi.fi


Ruisrock-festivaali, Turku / Suomi
  24 palkintoa:
  • 4 kpl palkintoa peruslippuja.
  • 5 kpl palkintoa Ruisrock Plus -lippuja.
  • 3 kpl VIP -lippuja
 • Liput ovat voimassa 3 päivää: 7.-9.7.2023
 • Matkakulut, majoitus tai muut kulut eivät sisälly palkintoon.
 • Sisäänpääsy festivaaleille on sidonnainen tapahtuman järjestäjän asettamiin ehtoihin. Lue lisätietoja http://www.ruisrock.fi


Ilosaarirock-festivaali - Joensuu / Suomi
 • 2 palkintoa:
  • Ensimmäinen palkinto on 2 kpl peruslippuja.
  • Toinen palkinto on 2 kpl VIP-lippuja.
 • Liput ovat voimassa 3 päivää: 14.-16.7.2023
 • Matkakulut, majoitus tai muut kulut eivät sisälly palkintoon.
 • Sisäänpääsy festivaaleille on sidonnainen tapahtuman järjestäjän asettamiin ehtoihin. Lue lisätietoja www.ilosaarirock.fi


Subway Rewards®-pisteet
 • 10 kpl 1000 Subway Rewards®-pistettä
 • 10 kpl 500 Subway Rewards®-pistettä
 • Pisteet ovat voimassa 1kk.