SUBWAY®-KAMPANJAN VIRALLISET SÄÄNNÖT
PROVINSSI / MAX BLOMFELT
OSALLISTUMINEN TAI VOITTAMINEN EI EDELLYTÄ TUOTTEEN OSTAMISTA TAI MUUTA MAKSUA.

Tämän Subway®-kampanjan (”Kampanja”) järjestää Subway Franchisees Advertising Fund Trust B.V., IJdok 27 – 9. kerros, 1013 MM Amsterdam, Alankomaat (”Järjestäjä”) ja Sakea Osakeyhtiö 2924572-2 (”Valvoja”).

1. OSALLISTUMISAIKA: Kampanja alkaa 21.6.2022 ja päättyy 26.6.2022 klo 23.59 (”Osallistumisaika”). Osallistumisaika määräytyy Järjestäjän käyttämän kellon mukaan.

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS: Arvontaan voivat osallistua ainoastaan Suomessa asuvat vähintään 18-vuotiaat yksityishenkilöt.

Järjestäjän, SUBWAY®-ravintoloiden, Subway International B.V.:n, Doctor's Associates Inc:n (”DAI”), Franchise World Headquarters, LLC:n (”FWH”), Subway IP Inc:n tai Valvojan työntekijät, toimihenkilöt, johtajat ja asiamiehet tai näiden sisar- ja tytäryhtiöt, toimittajat, mainos-, promootio- ja verkkopalvelutoimistot (yhdessä ”Kampanjayhteisöt”) tai heidän perheenjäsenensä ja/tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt (myös muut kuin sukulaiset) eivät voi osallistua tähän Kampanjaan.

3. KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN: Järjestäjä julkaisee 21.6.2022 @maxblomfelt TikTok-tilillä festaritunnelmaisen ”Kuka haluaa lähteä Maxin kanssa Provinssiin” -kysymyksen. Osallistuakseen Kampanjaan osallistujan on Osallistumisajan sisällä kirjoitettava vastauksensa kysymykseen julkaisun kommenttikentässä.

Vastaamalla kysymykseen julkaisun kommenttiosiossa, vastaaja osallistuu Kampanjaan ja vahvistaa ymmärtävänsä, että nämä kampanjan viralliset säännöt sekä Kampanjaan liittyvät Järjestäjän ja Valvojan päätökset ovat tätä sitovia.

OSALLISTUMISOHJEET: Jokaisen vastauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Se ei saa sisältää muuta kuin vastauksen kysymykseen.
• Vastaajan on laadittava vastauksensa itse.
• Se ei saa sisältää viruksia, vakoiluohjelmia, haittaohjelmia tai muita haitallisia komponentteja, joiden tarkoituksena on vahingoittaa tietokoneen tai muun laitteen tai ohjelman toimintaa.


Kampanjaan osallistuminen tai voittaminen ei edellytä tuotteen ostamista tai muuta maksua.

HUOMAUTUS: Jos vastaus ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia tai muita näiden virallisten sääntöjen sisältämiä vaatimuksia tai määräyksiä, Järjestäjällä ja Valvojalla on oikeus hylätä osallistuja.

HUOMAUTUS: Jos osallistuja osallistuu Kampanjaan älypuhelimella, hänen palveluoperaattorinsa voi periä siitä maksun. Osallistujia suositellaan tarkistamaan puhelinliittymänsä veloitusperusteet.

TikTok ei millään tavoin osallistu Kampanjan järjestämiseen tai markkinointiin eikä millään muullakaan tavalla liity siihen. Jokainen Kampanjaan osallistuva henkilö vapauttaa TikTokin kaikesta Kampanjaan liittyvästä vastuusta ja korvausvelvollisuudesta.

RAJOITUS: Jokaisen osallistujan osalta huomioidaan yksi (1) vastaus.

Jos huomataan tai epäillään, että henkilö on yrittänyt osallistua Kampanjaan useammalla TikTok-tilillä tai eri henkilöllisyyksillä, hänen kaikki vastauksensa mitätöidään eikä hänelle myönnetä palkintoa, johon hänellä olisi muuten saattanut olla oikeus, tai hän saattaa menettää jo saamansa palkinnon Järjestäjän harkinnan mukaan.

Vastaamalla osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että osallistujan nimi julkaistaan Järjestäjän verkkosivulla tai muulla Kampanjaan liittyvällä sivustolla. Kampanjaan osallistuminen toimii osallistujan vakuutuksena siitä, että hänen vastauksensa on näiden virallisten sääntöjen mukainen. Lisäksi jokainen osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että Järjestäjä voi hylätä osallistujan, jos se uskoo oman harkintansa mukaan, että tämän vastaus on näiden virallisten sääntöjen vastainen. Jos Järjestäjä hylkää vastauksen, osallistuminen peruuntuu eikä sitä oteta huomioon palkinnon arvonnassa.

4. ARVONTA: Valvoja arpoo 27.6.2022 yhden (1) voittajan kaikkien vastanneiden joukosta ja ilmoittaa voittajille viimeistään 28.6.2022.

5. PALKINNOT JA VOITON TODENNÄKÖISYYS:
Palkinto: Tämän Kampanjan palkintona on yhteensä kaksi (2) lippupalkintoa, yksi (1) kahden lipun lippupaketti per lueteltu festivaali. Palkintofestivaalit ovat:

• Provinssi 30.6.-2.7.2022. Palkintona yksi (1) lippupaketti, jossa kaksi (2) kolmen päivän lippua (palkinnon arvo 338 €).

Palkintojen arvo yhteensä 338 €).
Lisätiedot festivaalien esityksistä löytyvät festivaalikohtaisesti osoitteista:
https://www.provinssi.fi/

Tarkemmat ohjeet lähetetään voittajille voittoilmoituksen yhteydessä.

Voiton todennäköisyys: Todennäköisyys voittaa palkinto riippuu hyväksyttyjen vastauksien määrästä.

Matkakulut, majoitus tai muut kulut eivät sisälly palkintoihin. Sisäänpääsy festivaaleille on sidonnainen tapahtuman järjestäjän asettamiin ehtoihin.

Yleiset palkintoehdot: Kaikkien osallistujien joukosta valitaan yksi (1) voittaja. Missään tapauksessa ei myönnetä enempää palkintoja kuin mitä näissä ehdoissa mainitaan. Palkintoa ei voi korvata toisella tai vaihtaa toiseen muutoin kuin Valvojan ja/tai Järjestäjän toimesta, jotka pidättävät oikeuden korvata palkinnon samanarvoisella tai arvokkaamalla palkinnolla, mikäli palkinto ei ole saatavilla tai ilmenee ylivoimainen este, mukaan lukien mm. luonnonilmiö, maailmanlaajuinen tai paikallinen epidemia tai pandemia, haitalliset sääolosuhteet, tulipalo, työkiista, sota, terroristinen toiminta, vihamielisyydet, poliittinen levottomuus, mellakat, kansalaislevottomuus, kulkutauti tai muut luonnonkatastrofit tai muut olosuhteet.

6. PALKINNON LUNASTAMINEN: Valvoja lähettää voittajalle @subway.suomi-käyttäjänimellä TikTokin yksityisviestillä ilmoituksen voitosta ja ohjeet Palkinnon lunastamiseksi. Osallistujia kehotetaan seuraamaan TikTok-viestikansiotaan. Lisäksi valvoja saattaa ilmoittaa voitosta myös kommentoimalla Voittajan vastausta ja pyytämään voittajaa ottamaan Valvojaan yhteyttä TikTok-yksityisviestin kautta.

Voittajalla on neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia aikaa vastata Valvojan ilmoitukseen ja toimittaa pyydetyt tiedot tai muussa tapauksessa palkinto voidaan perua Järjestäjän harkinnan mukaan.

Palkinto toimitetaan siihen osoitteeseen, jonka voittaja ilmoittaa Valvojalle. Jos voittaja jostain syystä hylätään, arvotaan uusi voittaja jäljelle jääneiden vastauksien lomasta. Järjestäjä ei ole vastuussa minkään Voittajan yksityisyys- tai roskapostisuodatinasetuksista, jotka saattavat ohjata Arvontaan liittyvät viestit tai sähköpostit, kuten Valvojan ilmoituksen, roskapostikansioon.

Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä palkintoa voi vaihtaa muuhun palkintoon tai korvata muulla tuotteella tai rahalla, ellei Järjestäjä perustellusta syystä päätä tehdä niin. Järjestäjä pidättää oikeuden korvata palkinto samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla, mikäli palkinto ei ole saatavilla tai ilmenee ylivoimainen este sen myöntämiseen. Valvoja on vastuussa arpajaisverosta Suomessa.

Voittaja on yksin vastuussa kaikista muista kustannuksista ja kuluista, joita ei nimenomaisesti mainita näissä säännöissä ja jotka saattavat liittyä osallistumiseen, palkinnon lunastamiseen tai palkinnon käyttämiseen. Palkinto myönnetään ainoastaan vahvistetulle voittajalle.

7. VASTUUNRAJOITUS: Osallistumalla tähän Kampanjaan, osallistuja suostuu siihen, että paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa osiossa 2 ilmoitetut Kampanjayhteisöt Subway IP LLC. ("SIP"), Franchise World Headquarters, LLC ("FWH"), Subway International B.V., Subway®-myymälät, Subway®-franchiseomistajat, European Independent Purchasing Company Limited, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä IPC Europe, eikä yksikään niiden kumppani, tytäryhtiö, edustaja, konsultti, urakoitsija, lakineuvoja, mainonta-, PR-, tarjous-, toimitus- ja markkinointiyritys, sivuston tarjoaja tai niiden johtaja, päällikkö, osakas, työntekijä, edustaja, nimetty henkilö ja edustaja ("Vapautetut Osapuolet") ole vastuussa seuraavista: (i) kadonneista, myöhässä saapuvista, puutteellisista, varastetuista, väärin osoitetuista, riittämättömällä postimaksulla varustetuista ja perille toimittamattomista sähköposti-/tekstiviesti-ilmoituksista tai postilähetyksistä; (ii) mistään tietokone-, puhelin-, satelliitti-, kaapeli-, verkko-, elektroniikka- tai Internet-laitteiston tai -ohjelmiston toimintahäiriöistä, vioista, yhteyksistä tai saatavuudesta; (iii) vääristyneistä, vahingoittuneista tai sekoittuneista lähetyksistä, palveluntarjoajan/verkon käytettävyydestä, saatavuudesta ja ruuhkaisuudesta; (iv) mistään teknisestä, mekaanisesta, ohjelmointi-, paino- tai kirjoitus- ja muusta virheestä; (v) rekisteröitymistietojen virheellisestä tai puutteellistesta tallennuksesta tai näiden tietojen tallennuksen epäonnistumistesta tai tietojen menetyksestä; (vi) mistään virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, poistosta, puutteesta, toiminnan viiveestä tai lähetyksestä, tiedonsiirtolinjavirheestä, teknisestä virheestä, varkaudesta tai menetyksestä tai luvattomasta pääsystä Kampanjaan; (vii) mistään vammasta tai vahingosta niin henkilö- kuin omaisuusvahingosta, osallistujille tai kenen tahansa tietokoneelle, joka liittyy Kampanjaan osallistumiseen ja/tai palkinnon vastaanottamiseen tai johtuu siitä; ja (viii) myöhästyneistä, väärennetyistä, kadonneista, hävinneistä, väärin suunnatuista, peukaloiduista, puutteellisista, poistetuista, vahingoittuneista, sekoittuneista tai muutoin näiden sääntöjen vastaisesta osallistumiset. Lisäksi Vapautetut Osapuolet eivät ole vastuussa mistään vastaamattomista tai toimituskelvottomista voittoilmoituksista.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja suostuu paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa seuraaviin: (i) olemaan näiden sääntöjen, mukaan lukien osallistumisvaatimusten, sitoma; (ii) luopumaan kaikista oikeuksista väittää näiden sääntöjen olevan epäselviä; (iii) luopumaan kaikista oikeuksistaan esittää mitään vaatimusta, kannetta tai oikeudenkäyntimenettelyä mitään Vapautettua Osapuolta vastaan Kampanjan puitteissa; ja (iii) suostuu ikuisesti ja peruuttamattomasti vapauttamaan kaikki Vapautetut Osapuolet kaikista vaatimuksista, kanteista, tuomioista, kanteen perusteluista, oikeudenkäynneistä, sakoista, rangaistuksista, korvausvelvollisuudesta, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kohtuulliset asianajajapalkkiot) ja pitämään heitä syyttömänä niiden johtuessa seuraavista: (a) Kampanja, mukaan lukien mm. Kampanjaan liittyvät toiminnot ja sen elementit ja osallistujien osallistumiset tai kyvyttömyys osallistua Kampanjaan; (b) minkään kolmannen osapuolen yksityisyydensuoja-, henkilökohtaiset, julkisuus- tai omistusoikeudet; (c) palkinnon (tai sen jonkin komponentin) hyväksyminen, osallistuminen, vastaanottaminen, siihen liittyvä matkustaminen, toimitus, omistaminen, vauriot, käyttö, käyttämättömyys, väärinkäyttö, kyvyttömyys käyttää, menetys, tuhoutuminen, laiminlyönti tai tahaton väärinkäytös; (d) muutokset palkinnoissa (tai niiden komponenteissa); (e) inhimillinen erehdys; (f) mikä tahansa väärä, huolimaton tai luvaton teko tai laiminlyönti vapautettujen osapuolten toimesta; (g) kadonnut, myöhästynyt, varastettu, virheellisesti ohjattu, vaurioitunut tai tuhoutunut palkinto (tai sen elementti); tai (h) osallistujan laiminlyövä tai tahallinen väärinkäytös.

Jos Kampanjaa ei jostain syystä voida toteuttaa suunnitelmien mukaan, Järjestäjä pidättää oikeuden yksinomaan omalla päätöksellään peruuttaa, lakkauttaa tai keskeyttää Arvonnan tai muuttaa ja/tai jatkaa sitä, mukaan lukien voittajien valinta tavalla, jota pidetään reiluna ja kohtuullisena, mukaan lukien voittajan valinta ennen peruutusta, lakkauttamista, muuttamista tai keskeyttämistä saaduista ehdot täyttävistä osallistujista.

Edellä mainittua rajoittamatta kaikki tähän Kampanjaan liittyvä, mukaan lukien jokainen palkinto, tarjotaan paikallisen lain suurimmassa sallimassa laajuudessa "sellaisenaan" ilman minkäänlaista takuuta, niin nimenomaista kuin implisiittistä, kuten mm. oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Palkintoja ei missään tapauksessa jaeta enempää kuin näissä virallisissa säännöissä on ilmoitettu. Mikäli jonkin teknisen, typografisen, mekaanisen tai muun virheen vuoksi voitosta ilmoituksen saaneita on enemmän kuin näissä virallisissa säännöissä on määrätty voittajia, lopullinen voittaja arvotaan ilmoitukseen saaneiden joukosta.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja vahvistaa ymmärtävänsä, että nämä viralliset säännöt, sovellettava laki sekä Järjestäjän ja Valvojan päätökset ovat osallistujaa sitovia ja lopullisia.

8. YLEISET ASIAT JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU: Osallistuessaan Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä sekä Järjestäjän ja/tai Valvojan päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja osallistujia sitovia, kaikissa Kampanjaan liittyvissä asioissa.

Näiden virallisten sääntöjen tulkintaa, voimassaoloa ja täytäntöönpanokelpoisuutta sekä osallistujien, Valvojan ja/tai Järjestäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin asioihin ja kysymyksiin sovelletaan Suomen lakia soveltamatta lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Jos yksi tai useampi näiden Virallisten sääntöjen määräys osoittautuu pätemättömäksi, laittomaksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai muuten lain vastaiseksi, se ei vaikuta sääntöjen muiden määräyksien voimassaoloon.

9. TIETOSUOJA / HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Osallistuessaan Kampanjaan osallistuja hyväksyy Kampanjan Tietosuojaselosteen ja nämä viralliset säännöt, jotka löytyvät osoitteesta www.subway.fi/saannot.

Valvoja ja/tai Järjestäjä voi kerätä osallistujien verkossa, Kampanjan yhteydessä antamia henkilötietoja Kampanjan järjestämistä ja hallinnoimista varten ja voi tässä tarkoituksessa myös luovuttaa tällaisia henkilötietoja kolmansille osapuolille, muun muassa asiamiehille, toimeksisaajille, palveluntarjoajille, palkinnot toimittaville tahoille ja vaadittaessa myös viranomaisille. Riippuen vastauksesta, henkilötiedot voivat sisältää muun osallistujan nimen (täydellinen nimi tai etunimen ensimmäinen kirjain ja sukunimi), tyttönimen, lempinimen, sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen, kotiosoitteen postinumeron, kotipuhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, syntymäajan, valokuvan (kasvokuvan tai muulla tavoin tunnistamisen mahdollistavan kuvan, joista näkyy esimerkiksi silmien-, hiusten- tai ihonväriä, kasvonpiirteitä, ja josta voi näkyä tatuointeja, syntymämerkkejä, luomia tai arpia) sekä video- ja äänitallenteita. Henkilötietoja kerätään ainoastaan silloin, kun osallistuja on ilmoittanut ne vapaaehtoisesti ja kun osallistujalle ilmoitetaan, että hän on voittanut Kampanjan palkinnon. Jos osallistuja ei ilmoita palkinnon vastaanottamiseksi tarvittavia henkilötietoja Valvojalle ja/tai Järjestäjälle, Palkintoa ei voida toimittaa voittajalle.

Järjestäjä ja Valvoja haluavat, että osallistujat olisivat tietoisia siitä, minkälaisia henkilötietoja Järjestäjä ja Valvoja voivat kerätä osallistujista Kampanjan yhteydessä ja miten Järjestäjä ja Valvoja käyttävät, jakavat ja suojaavat osallistujan Henkilötietoja. Kampanjan Tietosuojaselosteessa osoitteessa https://www.sakea.studio/privacy kuvaillaan muun muassa sitä, millaisia henkilötietoja osallistujalta voidaan kerätä, miten Valvoja ja/tai Järjestäjä voi käyttää osallistujan henkilötietoja, milloin ja kenelle Valvoja ja/tai Järjestäjä voi jakaa osallistujan henkilötietoja, miten Valvoja ja/tai Järjestäjä suojaa osallistujan henkilötiedot hänen osallistuessaan Kampanjaan, miten osallistuja voi kieltää tietojensa keräämisen tai tarkastella, päivittää tai korjata Valvojalle ja/tai Järjestäjälle Kampanjaan osallistuessaan ilmoittamiaan tai osallistujasta kerättyjä henkilötietoja, miten ja/tai kenelle osallistuja voi valittaa Valvojan ja/tai Järjestäjän rikkoessa jotakin Kampanjaan sovellettavaa lakia. Kampanjan Tietosuojaselostetta sovelletaan myös kaikkiin osallistujan henkilötietoihin, joita osallistuja antaa Valvojalle ja/tai Järjestäjälle muualla kuin verkossa, kuten live-tapahtumissa, henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä tai muissa tilanteissa, joissa Valvoja ja/tai Järjestäjä voi kerätä henkilötietoja osallistujilta muualla kuin verkossa ja yksinomaan Kampanjaan liittyen.

Kampanjaan osallistumisen yhteydessä Järjestäjä voi pyytää Osallistujaa valitsemaan (edellyttää Osallistujan nimenomaista suostumusta) vastaanottavansa omasta pyynnöstään etuseteleitä, uutiskirjeitä, tiedotteita, markkinointiviestintää tai muita ilmoituksia kampanjoista tai tarjouksista Järjestäjältä ja sen tytäryhtiöiltä, jotka ovat osa SUBWAY® Group -konsernia. Jos Osallistuja ei erikseen ilmaise suostumustaan merkitsemällä asiaa koskevan valintaruudun, Järjestäjä tai Valvoja ottaa Osallistujaan yhteyttä vain Kampanjaan liittyen.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa Valvojalle ja Järjestäjälle esittämiensä Henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen yksinomaan Kampanjaa varten. Järjestäjän rooli Kampanjassa rajoittuu Kampanjan markkinointiin. Lue lisää Järjestäjän tietosuojakäytännöistä ja menettelytavoista perehtymällä yrityksen Tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.subway.fi/privacy-policy/. Valvoja kerää voittajalta tarvittavat tiedot palkinnon lunastamiseen ja kerätyt tiedot poistetaan kun palkinto on lähetetty voittajalle. Valvojan tietojasuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.sakea.studio/privacy.

Järjestäjä on palkannut Sakea Osakeyhtiön huolehtimaan Kampanjan hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä. Sakea Osakeyhtiön rooli rajoittuu Kampanjan hallinnoimiseen, voittajien valitsemiseen arvonnalla kaikkien Osallistumisajan aikana hyväksyttyjen vastauksien joukosta, voittajille palkinnon jakamiseen.