captcha
SUBWAY®-ARVONNAN tietosuojaseloste
PÄIVÄMÄÄRÄ: 7.4.2017

Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd. BV (”SFAFT BV”) on SUBWAY®-ARVONNAN (”Arvonta”) Sponsori (”SPONSORI”). Arvonta löytyy osoitteesta http://www.subway.fi/arvonta. SFAFT BV on kampanjan Sponsori. Kampanjan järjestäjä (”Järjestäjä”) on McCann Helsinki, jonka verkkosivu on http://www.mccann.fi/. Järjestäjä huolehtii SUBWAY®-ARVONNAN hoidosta ja järjestelyistä.
Järjestäjä, Sponsori ja muut palveluntarjoajat kunnioittavat yksityisyyttäsi ja haluavat antaa Hyväksytyille osallistujille mahdollisuuden perehtyä siihen, millaisia heitä koskevia Henkilötietoja kerätään, miten ne suojataan ja miten niitä käytetään, luovutetaan ja hallinnoidaan muulla tavoin kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Tämä Tietosuojaseloste koskee yksinomaan SUBWAY®ARVONTAAN liittyvää Henkilötietojen keräämistä.
Noudattaakseen lakia ja sitoumustaan suojata Henkilötietojasi SFAFT BV kehottaa perehtymään Järjestäjän, McCann Helsingin, tietosuojakäytäntöön, joka sisältää tiedot kaikista yrityksen tietosuojakäytännöistä ja -menetelmistä. Helpottaakseen tietoihin perehtymistä SFAFT BV on lisännyt jäljemmäksi linkin McCann Helsingin tietosuojakäytäntöön.

McCann Helsinki: http://www.mccann.fi/website-privacy-policy/

SUBWAY®-ARVONNAN tietosuojaselosteessa ei säännellä yksityisessä omistuksessa olevien ja toimivien SUBWAY®-ravintoloiden tietosuojakäytäntöjä tai menettelytapoja. SUBWAY®-ARVONNAN tietosuojaseloste ei myöskään sääntele esimerkiksi seuraavien tytäryhtiöiden, jotka kuuluvat SUBWAY® Groupiin, Henkilötietojen käsittelytapoja tai käytäntöjä: FAF, SUBWAY®-ketjun mainosalalla toimiva tytäryhtiö, joka hallinnoi SUBWAY®-ravintoloiden ja SUBWAY®-ketjun franchise-yritysten kansallisia ja paikallisia mainosvaroja ja -toimintoja eri puolilla maailmaa; Franchise Worldin Headquarters LLC (”FWH”), joka tuottaa ydinliiketoimintaan liittyviä palveluja SUBWAY®-ketjun franchise-yrityksille sekä muille tytäryhtiöille SUBWAY®-tuotemerkin vahvistamiseksi; Subway IP, Inc. (”SIP”), joka omistaa voileipiä, pizzoja ja salaattia tarjoavien ravintoloiden perustamis- ja toimintajärjestelmän SUBWAY®-tuotenimellä ja palvelutunnuksella (”Järjestelmä”) tarkoituksena kehittää SUBWAY®-ketjun eri puolilla maailmaa; ja SUBWAY®-ketjun franchise-yrittäjät.

SFAFT BV kehottaa perehtymään tytäryhtiöidensä vastaaviin Tietosuojaselosteisiin, joissa esitellään jokaisen yrityksen tietosuojakäytännöt ja menettelytavat. Helpottaakseen tietoihin perehtymistä SFAFT BV on lisännyt linkin SUBWAYN® Tietosuojaan, joka käsittää myös vastaavan SUBWAY® Groupin franchise-antajan Tietosuojaselosteet:

TIETOSUOJA: http://www.subway.com/subwayroot/privacyNotice.aspx

Lue lisää SFAFT BV:n tietosuojakäytännöistä ja menettelytavoista perehtymällä yrityksen Tietosuojaselosteeseen osoitteessa: http://www.subway.fi/fi/ yksityisyyden-suoja, jossa esitellään kaikki SFAFT BV:n tietosuojakäytännöt ja menettelytavat.

Johdanto:

SFAFT BV:n rooli SUBWAY®-ARVONNASSA rajoittuu KAMPANJAN edistämiseen. McCann Helsinki auttaa yrityksiä edistämään tuotteidensa ja palvelujensa myyntiä muun muassa järjestämällä kilpailuja, arvontoja ja kampanjoita. SFAFT BV on palkannut McCann Helsingin erikseen huolehtimaan SUBWAY®-ARVONNAN hoidosta ja järjestelyistä. McCann Helsingin rooli rajoittuu Arvonnan isännöimiseen, voittajien valitsemiseen satunnaisotannalla kaikkien arvontajakson aikana hyväksyttyjen osallistujien joukosta, voittajille ilmoittamiseen ja palkintojen jakamiseen. SFAFT BV kehottaa Osallistujaa perehtymään McCann Helsingin kaikkiin tietosuojakäytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka löytyvät yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.mccann.fi/website-privacy-policy.
SUBWAY®-ARVONNASSA kerätään Henkilötietoja henkilöiltä, jotka haluavat osallistua Kampanjaan, sekä saatetaan kerätä nimettömiä tietoja itse Kampanjaan liittyen. McCann Helsinki ja SFAFT BV suhtautuvat asiakkaidensa ja tähän Kampanjaan osallistuvien Hyväksyttyjen osallistujien yksityisyyden suojaamiseen liittyviin velvoitteisiin erittäin vakavasti. SUBWAY®-ARVONNASSA kerätään Henkilötietoja Hyväksytyiltä osallistujilta, jotka ovat päättäneet osallistua Kampanjaan. SFAFT BV ja McCann Helsinki suhtautuvat asiakkaidensa sekä ”SUBWAY®-ARVONTAAN” osallistuvien Hyväksyttyjen osallistujien yksityisyyden suojaamiseen liittyviin velvoitteisiin erittäin vakavasti ja ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimiin suojatakseen hallussaan olevat Hyväksyttyjen osallistujien Henkilötiedot.

Tarkoitus

Tämä Tietosuojaseloste määrittelee Hyväksytyiltä osallistujilta yksinomaan SUBWAY®-ARVONTAAN liittyen kerättyjen henkilötietojen käsittelyn.

Kerättävät henkilötiedot

Järjestäjä ja/tai Sponsori voi kerätä Henkilötietoja, jotka voivat sisältää muun muassa nimen (täydellinen nimi tai etunimen ensimmäinen kirjain ja sukunimi), tyttönimen, lempinimen, sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen, kotiosoitteen postinumeron, kotipuhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, syntymäajan, sosiaaliturvatunnuksen ja/tai henkilötunnuksen, valokuvia (erityisesti kasvokuvat tai muulla tavoin tunnistamisen mahdollistavat kuvat, kuten esimerkiksi kuvat, joista näkyy silmien-, hiusten- tai ihonväri, tatuoinnit, syntymämerkit, luomet, arvet) ja videoita sekä äänitallenteita. Näitä Henkilötietoja kerätään vain silloin, kun Osallistuja ilmoittaa ne vapaaehtoisesti. Ilmoittaessasi Henkilötietojasi SUBWAY®-ARVONTAA varten voit valita (edellyttää Hyväksytyn osallistujan nimenomaista suostumusta) vastaanottavasi erityisiä tietoja ja aineistoja, kuten kupongin, uutiskirjeen, tiedotteita, markkinointiviestintää tai muita erityisiä kampanjoita tai tarjouksia FAF Groupilta, SUBWAY® Groupilta tai muilta palveluntarjoajiltamme (sijaitsevat Yhdysvalloissa), jotka ovat sopimuksen nojalla velvollisia takaamaan samantasoisen Henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden sekä sallimaan tarjottavien palvelujen valvonnan, seurannan ja tarkastamisen.

Muut kuin henkilötiedot

Järjestäjä ja/tai Sponsori voi myös kerätä Muita kuin henkilötietoja, kuten IP-osoitteita, "evästeitä", tunnisteita ja internetin käyttöön liittyvää tietoa (palvelimen lokitiedostot). "Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, joita verkkoselain tallentaa tietokoneesi levyasemalle tai väliaikaisesti tietokoneesi muistiin. Evästeiden käyttö on nykyään alakohtainen standardi, ja niitä käytetään useimmilla suuremmilla sivustoilla. Järjestäjä ja/tai Sponsori voi asentaa evästeitä Hyväksyttyjen osallistujien tietokoneiden levyasemille. Evästeet voivat tallentaa kaikenlaisia yllä mainittuja tietoja. Huolimatta siitä, että evästeiden käyttö on hyväksytty useimpien selainten alkuperäisissä asetuksissa, evästeiden tallentamisen tietokoneen levyasemalle voi kieltää tekemällä vastaavat valinnat verkkoselaimen asetuksissa (jos mahdollista) evästeiden poistamista varten. Kampanjasivustolla evästeiden on kuitenkin oltava käytössä, jotta arvontaan voi osallistua.

Mobiililaitteet

Järjestäjä ja/tai Sponsori käyttävät monipuolista uutta teknologiaa ja sosiaalista mediaa kuluttajien kanssa tapahtuvaan viestintään ja yhteydenpitoon. Näihin sivustoihin ja mobiilisovelluksiin kuuluu suosittuja yhteisöpalveluja ja mediasivustoja, joita ovat muun muassa Instagram ja Facebook. Jos lähetät päivityksiä tai vastaanotat niitä mistä tahansa yhteisöpalvelusta Kampanjan aikana puhelimen tekstiviestitoiminnon avulla, palveluoperaattorisi voi periä maksun lähettämistäsi ja vastaanottamistasi tekstiviesteistä. Ota yhteyttä palveluoperaattoriisi hinnoitteluperiaatteiden selvittämiseksi, sillä hinnat vaihtelevat. Kolmannen osapuolen tuottamien yhteisöpalvelujen, kuten Instagramin ja Facebookin, käyttöä ohjaavat kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöt. Järjestäjä ja/tai Sponsori ei kerää tai tallenna kirjautumistietojasi Instagram- tai Facebook-palveluun tai muuhun yhteisöpalveluun eikä niiden käyttöön liittyviä muita henkilötietojasi. Mainitut sivustot voivat kuitenkin tallentaa istuntotietoja tai evästeitä matkapuhelimeesi.

Sosiaalinen media

Huomaathan, että SUBWAY®-ARVONTA järjestetään sosiaalisen median sivustojen kautta, joita ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Kaikki Hyväksytyt osallistujat ovat tietoisia siitä, että Sosiaalisen median sivustot eivät millään tavalla sponsoroi, mainosta, hallinnoi tai liity muulla tavoin SUBWAY®-ARVONTAAN eivätkä Sosiaalisen median sivustot ole lain sallimassa suurimmassa mahdollisessa laajuudessa korvausvelvollisia Osallistujalle mihinkään vaateeseen liittyen, joita ovat muun muassa kaikki menetykset, vahingot ja vauriot sekä kaikki fyysiset ja psyykkiset vauriot, joita kenelle tahansa Osallistujalle on voinut mistä syystä tahansa aiheutua SUBWAY®-ARVONNAN vuoksi tai siihen liittyen.

Lapsia koskevaa tietoa

SUBWAY®-ARVONTAA ei ole tarkoitettu alle kolmetoista (13) vuotiaille lapsille. Tiedostamme sen, että lapset saattavat yrittää osallistua SUBWAY®-ARVONTAAN ja niin tehdessään voivat vapaaehtoisesti luovuttaa meille Henkilötietojaan. Jos olet alle kolmetoista (13) vuotias lapsi, ÄLÄ ilmoita mitään Henkilötietojasi tätä Kampanjaa varten. Jos tästä huolimatta päätät osallistua SUBWAY®-ARVONTAAN, Järjestäjä ja Sponsori pyytävät sinua hankkimaan vanhempasi tai huoltajasi suostumuksen ennen osallistumista.

Lasten yksityisyyden suojaaminen on hyvin tärkeää Järjestäjälle ja Sponsorille. SFAFT BV on SUBWAY® Groupin tytäryhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja joka noudattaa Yhdysvalloissa voimassa olevaa lakia lasten yksityisyyden suojaamisesta verkossa (”COPPA-sääntö”). Yhdysvaltalaisella liittovaltion kauppakomissiolla (Federal Trade Commission ”FTC”) on valtuudet laatia määräyksiä sekä soveltaa COPPA-sääntöä, joka koskee kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja verkkosivuja ja verkkopalveluja, jotka on suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille ja jotka keräävät lasten Henkilötietoja. COPPA-säännössä selostetaan, mitä sivuston ylläpitäjän on sisällytettävä Tietosuojaselosteeseensa, millainen on sivuston ylläpitäjän vastuu lasten yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamisessa verkossa, mukaan lukien alle 13-vuotiaille suunnattua markkinointia koskevat rajoitukset, ja sääntö edellyttää myös, että ilmoitamme vanhemmille ja/tai huoltajalle, miten keräämme, käytämme ja luovutamme alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja sekä miten hankimme tarkastettavissa olevan hyväksynnän vanhemmalta lapsen toimesta tapahtuvaa sivuston tiettyjen toimintojen käyttöä varten. Järjestäjä ja/tai Sponsori ei tietoisesti anna kenenkään alle 13-vuotiaan esittää heille mitään Henkilötietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) verkossa. Jos lapsi on esittänyt Henkilötietoja Järjestäjälle ja/tai Sponsorille ilman vanhemman suostumusta, pyydämme lapsen vanhempaa ottamaan viipymättä yhteyttä McCann Helsingin tietosuojavastaavaan: heikki.lehto@mccann.fi tai SFAFT BV:n tietosuojavastaavaan: privacyofficer_fi@subway.com. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin poistaaksemme lapsen tiedot palvelimiltamme viipymättä. Huomaathan, että "vanhempi" tarkoittaa tässä kaikkia lapsen laillisia huoltajia.

McCann Helsingin turvatoimet

McCann Helsinki pyrkii suojaamaan Henkilötietosi hallussaan olevien tietojen arkaluontoisuuden huomioivilla asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja toimintoihin liittyvillä turvatoimilla. Nämä toimenpiteet käsittävät suojatoimia Henkilötietojen suojaamiseksi tuhoutumiselta ja varkaudelta sekä luvattomalta pääsyltä, luovuttamiselta, kopioimiselta, käytöltä ja muokkaamiselta. McCann Helsinki suojaa Henkilötietosi verkossa noudattamalla alan vakiokäytäntöjä. Huolimatta siitä, että "varmaa turvallisuutta" ei ole olemassa verkossa eikä muualla, McCann Helsinki pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tällaisten tietojen kerääminen ja turvaaminen tapahtuvat Tietosuojakäytännön ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. McCann Helsinki käyttää asianmukaisia fyysisiä, sähköisiä ja toimintoihin liittyviä turvatoimia Henkilötietojesi suojaamiseksi.

SFAFT BV:n turvatoimet

SFAFT BV pyrkii suojaamaan Henkilötietosi hallussaan olevien tietojen arkaluontoisuuden huomioivilla asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja toimintoihin liittyvillä turvatoimilla. Suojaamme Henkilötietosi verkossa noudattamalla alan vakiokäytäntöjä. Huolimatta siitä, että "varmaa turvallisuutta" ei ole olemassa verkossa eikä muualla, pyrimme kaupallisesti kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tällaisten tietojen kerääminen ja turvaaminen tapahtuvat Tietosuojaselosteen ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Sivustollamme käytetään erilaisia turvatoimia, jotka on suunniteltu käyttäjien Henkilötietojen suojaamiseen SFAFT BV:ssä ja sen ulkopuolella, mukaan lukien salausjärjestelmät (esim. SSL-teknologia), salasanojen suojaus ja muut turvatoimet, jotka auttavat estämään luvattoman pääsyn Henkilötietoihisi. Tämä auttaa varmistamaan tietojen siirron luottamuksellisuuden, yksityisyyden sekä eheyden ja auttaa myös suojaamaan luottamukselliset tietosi, kuten esimerkiksi luottokorttien numerot, verkkolomakkeiden tiedot ja taloudelliset tiedot tuhoutumiselta, väärinkäytöltä, sieppauksilta ja tietomurroilta.

McCann Helsinki – henkilötietojen tallentaminen, säilytys ja ajantasaisuus

McCann Helsinki varmistaa, että Henkilötiedot suojataan tuhoutumiselta, pääsyltä, käytöltä, muokkaamiselta, luovutukselta ja muulta väärinkäytöltä. Kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ryhdytään Henkilötietojesi luvattoman käytön ja luovutuksen estämiseksi.

McCann Helsinki voi säilyttää kaikkien Hyväksyttyjen osallistujien Henkilötietoja enintään 2 vuotta noudattamalla kaikkia voimassa olevia lakeja, joilla säädellään tällaisten Henkilötietojen käyttöä ja säilyttämistä. McCann Helsinki tuhoaa sen jälkeen kaikki hallussaan olevat Henkilötiedot, jotka se on kerännyt tähän Kampanjaa liittyen.

McCann Helsinki ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen Henkilötietojesi paikkansapitävyyden, ajantasaisuuden, täydellisyyden ja asianmukaisuuden sekä estääkseen tietojen harhaanjohtavuuden.

SFAFT BV – henkilötietojen tallentaminen, säilytys ja ajantasaisuus

Kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ryhdytään Henkilötietojesi suojaamiseksi tuhoutumiselta, luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muokkaamiselta, luovutukselta ja muulta väärinkäytöltä. Sponsori ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen Henkilötietojesi paikkansapitävyyden, ajantasaisuuden, täydellisyyden ja asianmukaisuuden sekä estääkseen tietojen harhaanjohtavuuden. Sponsori säilyttää Henkilötietojasi vain keräämistarkoitukseen tarvittavan ajan sekä sovellettavien lakien mukaisesti. Tähän tarkoitukseen antamasi suostumus jää voimaan myös sen jälkeen, kun kanssakäymisemme päättyy.

Sponsori voi säilyttää Henkilötietojasi Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa kuin EU-maissa ja Kanadassa sijaitsevissa tietokannoissaan. Jotkin palveluntarjoajamme voivat myös sijaita Yhdysvalloissa tai muissa maissa kuin EU-maissa ja Kanadassa, ja niihin sovelletaan sijaintipaikan mukaisia lakeja. Tästä syystä Yhdysvaltojen ja muiden maiden viranomaisilla, tuomioistuimilla, lainvalvontaviranomaisilla tai sääntelyviranomaisilla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus päästä käsiksi Sponsorin keräämiin ja säilyttämiin Henkilötietoihin.

McCann Helsinki – henkilötietojen käyttöoikeudet, valvonta ja päivitys

Voit ottaa yhteyttä McCann Helsingin tietosuojavastaavaan tarkastellaksesi, oikaistaksesi tai poistaaksesi Henkilötietojasi. Tarvittaessa Tietosuojavastaava ottaa yhteyttä vastaavaan henkilöön, joka auttaa suorittamaan pyytämäsi toimet. Haluamme varmistaa, että tietokannoissa säilytetään ainoastaan tarkkoja ja ajantasaisia Henkilötietoja. Voit päivittää yhteystietosi lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen heikki.lehto@mccann.fi. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin varmentaaksemme henkilöllisyytesi, ennen kuin pääset käsiksi Henkilötietoihisi tai voit muuttaa niitä.

SFAFT BV – henkilötietojen käyttöoikeudet, valvonta ja päivitys

Voit ottaa yhteyttä SFAFT BV:n tietosuojavastaavaan tarkastellaksesi, oikaistaksesi tai poistaaksesi Henkilötietojasi. Tarvittaessa Tietosuojavastaava ottaa yhteyttä vastaavaan henkilöön, joka auttaa suorittamaan pyytämäsi toimet. Haluamme varmistaa, että tietokannoissa säilytetään ainoastaan tarkkoja ja ajantasaisia Henkilötietoja. Voit päivittää yhteystietosi lähettämällä sähköpostiviestin SFAFT BV:n tietosuojavastaavalle osoitteeseen privacyofficer_fi@subway.com. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmentaaksemme henkilöllisyytesi, ennen kuin pääset käsiksi Henkilötietoihisi tai voit muuttaa niitä.

McCann Helsingin yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai mieltäsi askarruttaa jokin asiaan liittyvä seikka, ota meihin yhteyttä:

McCann Helsinki
Perämiehenkatu 11
00150 Helsinki
Finland
Sähköposti: heikki.lehto@mccann.fi

SFAFT BV:n tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai mieltäsi askarruttaa jokin asiaan liittyvä seikka, ota yhteyttä SFAFT BV:n tietosuojavastaavaan:
SFAFT BV Privacy Officer
C/o Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
The Amsterdam Office
Prinsengracht 13
Amsterdam
NETHERLANDS
Puhelinnumero: +31 (0) 20-531-7300
Faksi: +31 (0) 84-22-99102
S-postiosoite: privacyofficer_fi@subway.com
Vastaamme pyyntöösi ja yritämme käsitellä kaikki tietosuojaan liittyvät asiat.

*SFAFT BV voi toisinaan päivittää Tietosuojaselostettaan. SFAFT BV:n julkaistessa Tietosuojaselostettaan koskevia muutoksia myös SFAFT BV:n Tietosuojaselosteen "MUUTETTU VIIMEKSI" päivämäärä muuttuu. SFAFT BV ilmoittaa Tietosuojaselostetta koskevista merkittävistä muutoksista sähköpostitse tai ilmoittamalla tästä sivustollaan osoitteessa http://www.subway.fi/. SFAFT BV Finland kehottaa perehtymään säännöllisesti lyhentämättömään Tietosuojaselosteeseen, joka löytyy osoitteesta http://www.subway.fi/fi/yksityisyyden-suoja, jotta tiedät aina, miten SFAFT BV Finland suojaa Henkilötietosi, ja saadaksesi myös tietää mahdollisista merkittävistä Tietosuojaselostetta koskevista muutoksista. SFAFT BV:n sivuston käytön jatkaminen muutetun Tietosuojaselosteen julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että sitoudut noudattamaan muutoksia, jotka astuvat voimaan välittömästi sivustolla julkaisemisen jälkeen.

   ETUSIVU | YKSITYISYYDENSUOJA
Vain osallistuvissa Subway®-ravintoloissa: subway.fi/kampanjat. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään lisenssioikeuden nojalla. Bonaqua is a registered trademark of the Coca-Cola Company. ©2017 The Coca-Cola Company. SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2017 Subway IP Inc.