captcha
SUBWAY®-ARVONTA
VIRALLISET SÄÄNNÖT

EI EDELLYTÄ OSTAMISTA.
OSTAMINEN EI PARANNA VOITONMAHDOLLISUUKSIA.

1. ARVONTAJAKSO:

SUBWAY®-arvonta (”Arvonta”) alkaa klo 00.01 Keski-Euroopan aikaa (”CET”) 7.4.2017 ja päättyy klo 23.59 (CET) 30.5.2017 (”Arvontajakso”).

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS:

Arvontaan voivat osallistua ainoastaan Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka ovat osallistumispäivänä vähintään 18-vuotiaita (“Hyväksyttävä osallistuja”). Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V:n (”SFAFT BV” tai ”Sponsori”), Subway International B.V:n, Subway IP, Inc:n, SUBWAY® -ravintoloiden, McCann Helsingin (”Järjestäjä”), Franchise World Headquartersin ja Coca-Cola Finland Oy:n työntekijät, osakkuusyhtiöt, osakkaat, johtajat, asiamiehet, emoyhtiöt tai tytäryhtiöt, mainos- ja promootiotoimistot (”Arvontayhteisöt” yhdessä Sponsorin kanssa) tai heidän perheenjäsenensä (puolisot, vanhemmat, lapset ja sisarukset sekä näiden puolisot) eivät voi osallistua. Arvontaan ei voi osallistua Suomen rajojen ulkopuolella tai alueilla, joilla arvonnan järjestäminen on laissa kielletty. Kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä sovelletaan.

3. OSALLISTUMINEN:

Arvontajakson aikana 15 cm tai 30 cm Subi®-leivän ja minkä tahansa juoman ostajat saavat kampanjaan osallistuvassa SUBWAY®-ravintolassa raaputettavan arpakortin (”Raaputusarpa”) (niin kauan kuin Raaputusarpoja riittää). Raaputusarvassa on hopeanvärinen raaputettava alue. Raaputusarvan saa pyynnöstä myös ilmaiseksi kampanjaan osallistuvista SUBWAY®-ravintoloista. Ilmaisten Raaputusarpojen määrä on rajattu yhteen (1) Raaputusarpaan henkilöä ja päivää kohden. Raaputa Raaputusarvan raaputettava alue kokonaan niin, että näkyviin tulee 7-numeroinen arvontakoodi (”Arvontakoodi” tai ”Koodi”). Siirry sen jälkeen sivulle http://www.subway.fi/arvonta (”Sivusto”) ja täytä rekisteröintilomake ja ilmoita Arvontakoodi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Näyttöön tulee sen jälkeen viesti, jossa kerrotaan, oletko voittanut palkinnon, ja vahvistetaan osallistuminen arvontaan (”Arvonta”/”Osallistumisvahvistus”). [Valitse lisäksi kolmesta (3) luetellusta Urheiluvaikuttajasta yksi (1), jonka kanssa haluaisit osallistua treenikouluun.] Jos näyttöön tulee ilmoitus voitosta, pyydämme sinua ilmoittamaan nimesi, osoitteesi ja yhteystietosi palkinnon toimittamista varten. Arvontakoodi voidaan käyttää vain kerran. Arvontakoodit on käytettävä ja Osallistumisvahvistukset saatava 30.5.2017 klo 23.59 (CET) mennessä. Kaikki palkintovaatimukset tarkastetaan. Kaikki Arvonnat/Osallistumisvahvistukset ovat Sponsorin omaisuutta. Voittajia voidaan pyytää lähettämään voittaneet Raaputusarvat Järjestäjälle niiden tarkastamista varten ennen palkinnon myöntämistä. Jos palkintoja vaaditaan painatuksessa tai tuotannossa tapahtuneen virheen tai muun virheen takia enemmän kuin niitä on tarkoitus myöntää kohdan 6 mukaisesti, suunnitellut palkinnot arvotaan erillisessä arvonnassa kaikkien vastaanotettujen ja vahvistettujen palkintovaatimusten lähettäjien kesken. Palkintoja ei toimiteta enempää kuin Virallisissa säännöissä on ilmoitettu.

4. ARVONTA:

Kolme (3) voittajaa arvotaan Arvonnassa kaikkien Arvontajakson aikana hyväksyttyjen Osallistumisvahvistusten lähettäjien joukosta 31.5.2017. Satunnaisotannalla tehtävän arvonnan suorittaa Järjestäjä, joka on riippumaton tuomariorganisaatio ja tekee lopulliset päätökset Arvontaan liittyvissä asioissa. Todennäköisyys voittaa palkinto vaihtelee Arvontajakson aikana hyväksyttyjen Osallistumisvahvistusten määrän perusteella. Voitot on rajattu yhteen (1) voittoon perhettä/kotitaloutta kohden.

5. VOITTAJALLE ILMOITTAMINEN:

Sponsori (tai Järjestäjä Sponsorin puolesta) ottaa yhteyttä voittajiin ja Arvonnan voittajiin sähköpostilla ja antaa ohjeet palkinnon lunastamiseksi. Jos palkinto tai palkintoilmoitus palautuu takaisin saavuttamatta vastaanottajaa, voittaja voidaan hylätä ja Arvonnassa voidaan arpoa uusi voittaja.

6. PALKINNOT:

ARVONNASSA ARVOTTAVIEN VOITTOJEN MÄÄRÄ JA ARVIOITU VÄHITTÄISMYYNTIARVO SEKÄ VOITON TODENNÄKÖISYYS KAIKKIEN JAETTUJEN RAAPUTUSARPOJEN MÄÄRÄN PERUSTEELLA: Kolmesataa kpl (300) 10 € Subway®- lahjakorttia, jotka voi käyttää kampanjaan osallistuvassa SUBWAY®-ravintolassa (1:2397); viisisataa kpl (500) 100 SUBCARD™-pistettä (1:1439); kolmekymmentä kpl (30) 100 € Intersport-®lahjakorttia (1:23 967).

ARVONNAN PALKINNOT:

Arvonnassa arvotaan kolme (3) palkintoa – voittaja ja enintään 3 voittajan ystävää voivat osallistua treenikouluun Osallistumisvahvistuksessa ilmoitetun vaikuttajan kanssa, minkä lisäksi voittaja saa 250 € arvoisen Intersport®-lahjakortin (vähittäismyyntiarvo yhteensä 250 €). Ystävien on oltava vähintään 18 vuoden ikäisiä, elleivät he ole voittajan lapsia/huollettavia. Palkinto on käytettävä määritettynä päivämääränä tai se menetetään.

7. YLEISET SÄÄNNÖT:

Jos palkintoja ei vaadita, niitä ei myönnetä. Lahjakorttien ja SUBWAY® SUBCARD™ -korttien ehdot ovat voimassa soveltuvin osin. Palkintoa ei voi siirtää, luovuttaa, korvata tai vaihtaa käteiseen muutoin kuin Sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaan. Kaikki Raaputusarvat voidaan tarkastaa ja mitätöidä, jos [a] niitä ei ole hankittu Virallisten sääntöjen mukaisesti laillisia kanavia käyttämällä; [b] Raaputusarpa tai jokin sen osa on väärennetty, muutettu tai peukaloitu, viallinen, vahingoittunut, lukukelvoton, jäljennetty, vääristetty tai jollakin tavalla poikkeava; tai [c] ne on hankittu kielletyllä tavalla; tai [d] niitä on vääristetty, muutettu, kopioitu, kirjoitettu käsin, väärennetty, altistettu kosteudelle, käsitelty tai peukaloitu jollakin tavalla tai ne sisältävät painovirheitä, mekaanisia tai typografisia virheitä, jolloin Raaputusarvat katsotaan arvottomiksi ja mitätöidään eivätkä ne oikeuta saamaan palkintoa. Sponsorin vastuu viallisesta Raaputusarvasta rajoittuu sen vaihtamiseen uuteen niin kauan kuin Raaputusarpoja riittää. Jos Hyväksyttävän osallistujan lähettämien Osallistumisvahvistusten/Arvontojen määrä ylittää sallitun määrän ja/tai jos Sponsori epäilee Hyväksyttävän osallistujan yrittävän lähettää ylimääräisiä Arvontoja/Osallistumisvahvistuksia käyttämällä useita sähköpostiosoitteita, ilmoittautumisia, henkilöllisyyksiä tai muita keinoja, kaikki osallistujan Arvonnat/Osallistumisvahvistukset voidaan mitätöidä ja hylätä. Hyväksyttävät osallistujat/voittajat sitoutuvat vapauttamaan ja suojaamaan Arvontayhteisöt miltä tahansa korvausvastuulta (myös vahingonkorvauksilta, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan seuraavassa luetelluista asioista), joka johtuu osallistumisesta ja/tai palkinnon hyväksymisestä/käytöstä, ja he hyväksyvät näiden Virallisten sääntöjen sekä tuomareiden lopullisten päätösten sitovuuden. Hyväksymällä palkintonsa osallistujat antavat Sponsorille ja sen asiamiehille luvan käyttää voittajien nimiä, kuvia ja/tai Osallistumisvahvistuksia sekä voittajien luetteloa mainostamiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman lisäkorvausta, ellei sitä ole kielletty laissa. Mikäli Arvonnan aineistojen sisältämien ilmoitusten tai muiden lausuntojen ja Virallisten sääntöjen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia tai eroja, sovelletaan ensisijaisesti Virallisia sääntöjä. Sponsori ei vastaa Arvonnan aineistojen sisältämistä, Arvonnan järjestämiseen tai palkintojen julkaisemiseen liittyvistä painovirheistä tai muista virheistä. Sponsori ei vastaa viallisista, virheellisistä, perille toimittamattomista tai väärin kopioiduista puheluista/sähköpostiviesteistä tai minkäänlaisista virheellisistä ilmoituksista tai teknisten laitteistojen tai ohjelmistojen vioista, mukaan lukien kenen tahansa henkilön tietokoneelle aiheutuneet vauriot ja vahingot, jotka liittyvät Arvontaan osallistumiseen tai sitä koskevien aineistojen käsittelyyn, sekä menetetyt verkkoyhteydet ja epäonnistuneet, puutteelliset, vialliset tai viivästyneet tiedonsiirrot, jotka voivat rajoittaa käyttäjän osallistumista Arvontaan. Sponsori ei ole vastuussa sähköpostien toimitusongelmista, jotka johtuvat käyttäjän internetpalveluntarjoajan ja/tai sähköpostiohjelman tekemästä aktiivisesta tai passiivisesta viestien suodatuksesta tai viestin vastaanottamiseen tarvittavan vapaan tilan riittämättömyydestä käyttäjän sähköpostitilillä. Sponsori pidättää oikeuden perua Arvonnan tai muuttaa sitä, jos Arvonnan luotettavuus vaarantuu petoksen, rikkomuksen tai teknisen vian vuoksi tai mikäli tietokonevirus, virhe tai muu tekninen ongelma vaarantaa Arvonnan järjestämisen tai turvallisuuden Sponsorin/Järjestäjän yksinomaisen harkinnan mukaan. Jos Arvonta keskeytetään, kaikki ennen keskeyttämistä hyväksytyt Osallistumisvahvistukset osallistuvat vain Arvonnan päävoittojen arvontaan.

8. ERIMIELISYYDET

Osallistuessaan Arvontaan Hyväksyttävät osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Virallisia sääntöjä sekä Sponsorin ja/tai Järjestäjän päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja sitovia, kaikissa Arvontaan liittyvissä asioissa. Osallistuessaan Arvontaan Hyväksyttävät osallistujat hyväksyvät sen, että Arvontaan sovelletaan Alankomaiden lakeja ja että kaikki erimielisyydet ratkaistaan Alankomaiden Amsterdamissa, ellei sitä ole kielletty laissa. Jos erimielisyyttä tai vaadetta ei pystytä sopimaan keskinäisissä tai muiden välityksellä käytävissä neuvotteluissa, asia ratkaistaan lopullisesti ja osapuolia sitovasti Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (“UNCITRAL”) välimiesmenettelysääntöjen ja menettelytapojen tai niiden myöhempien versioiden mukaisesti (“UNCITRAL -säännöt”) kansainvälisen välimiesmenettelypalvelujen tarjoajan ICDR:n (International Centre for Dispute Resolution) tai sen oikeusseuraajan toimesta, joka toimii yhdysvaltalaisten sovitteluelinten liiton (American Arbitration Association) alaisuudessa. Kaikkien vahingonkorvausvaateiden korvaaminen rajoittuu todellisen vahingon korvaamiseen, eikä Hyväksyttävä osallistuja tai muu osapuoli ole missään tapauksessa oikeutettu rankaisuksi tuomittaviin tai varoittaviin, erityisiin, oheisvahinkoihin liittyviin, epäsuoriin ja seuraamuksellisiin vahingonkorvauksiin tai muihin vahingonkorvauksiin (riippumatta siitä, ovatko ne seurausta laiminlyönnistä tai jostain muusta), tai muiden kuin todellisten aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen, eikä Hyväksyttävällä osallistujalla tai muulla osapuolella ole oikeutta moninkertaisiin tai muutoin korotettuihin vahingonkorvauksiin eikä oikeutta purkaa tätä sopimusta tai hakea kieltoa tai muuta kohtuullistamista. Hyväksyttävät osallistujat hyväksyvät sen, että kaikki vaateet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa Arvontajakson päättymisestä. Hyväksyttävät osallistujat hyväksyvät myös sen, että kaikki Arvonnasta tai mistä tahansa myönnetyistä palkinnoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, vaateet ja kanneperusteet käsitellään erikseen ilman ryhmäkanteita. Kaikkiin näiden Virallisten sääntöjen tai kenen tahansa Hyväksyttävän osallistujan oikeuksien ja velvollisuuksien, Hyväksyttävän osallistujan ja/tai Sponsorin sisältöön, voimassaoloon, tulkintaan ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviin asioihin sovelletaan Alankomaiden lakeja, eikä lainvalintaa koskevia periaatteita sovelleta. Jos jokin näiden Virallisten sääntöjen kohta osoittautuu pätemättömäksi, laittomaksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai ristiriitaiseksi jonkin lainkäyttöalueen lakiin nähden, se ei vaikuta millään tavoin muiden kohtien voimassaoloon, laillisuuteen tai täytäntöönpanoon.

9. TIETOSUOJA / HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ:

Huomaathan, että jos Hyväksyttävä osallistuja on asuinpaikkansa lakien mukaan alaikäinen (yleensä alle 18-vuotiaat ovat alaikäisiä), hänen on hankittava vanhempansa/huoltajansa suostumus ennen SUBWAY®-ARVONTAAN osallistumista. Osallistuessaan SUBWAY®-ARVONTAAN Hyväksyttävä osallistuja (tai alaikäisen Hyväksyttävän osallistujan vanhempi/huoltaja) hyväksyy SUBWAY®-ARVONNAN Tietosuojaselosteen ja Viralliset säännöt, jotka löytyvät osoitteesta http://www.subway.fi/arvonta.

Järjestäjä ja/tai Sponsori voi kerätä Hyväksyttävien osallistujien verkossa esittämiä Henkilötietoja SUBWAY®-ARVONNAN järjestämistä ja hallinnointia varten ja voi tässä tarkoituksessa myös luovuttaa tällaisia Henkilötietoja kolmansille osapuolille, muun muassa asiamiehille, toimeksisaajille, palveluntarjoajille, palkinnot toimittaville osapuolille ja vaadittaessa myös kaikille asianmukaisille sääntelyviranomaisille. Henkilötiedot voivat sisältää muun muassa nimen (täydellinen nimi tai etunimen ensimmäinen kirjain ja sukunimi), tyttönimen, lempinimen, sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen, kotiosoitteen postinumeron, kotipuhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, syntymäajan, valokuvia (erityisesti kasvokuvia tai muulla tavoin tunnistamisen mahdollistavia kuvia, joista näkyy esimerkiksi silmien-, hiusten- tai ihonväri, kasvonpiirteet, tatuoinnit, syntymämerkit, luomet tai arvet) sekä videoita ja äänitallenteita. Henkilötietoja kerätään ainoastaan silloin, kun Hyväksyttävä osallistuja ilmoittaa ne vapaaehtoisesti osallistuessaan SUBWAY®-ARVONTAAN. Jos Hyväksyttävä osallistuja ei ilmoita Järjestäjälle ja/tai Sponsorille SUBWAY®-ARVONNASSA tarvittavia Henkilötietoja, Hyväksyttävä osallistuja ei voi osallistua SUBWAY®-ARVONTAAN. Osallistuessaan SUBWAY®-ARVONTAAN osoitteessa http://www.subway.fi/arvonta Hyväksyttävän osallistujan tulisi Järjestäjän ja Sponsorin näkemyksen mukaan tietää, miten Järjestäjä ja/tai Sponsori voi kerätä, käyttää, jakaa ja suojata Hyväksyttävän osallistujan Henkilötietoja. SUBWAY®-ARVONNAN Tietosuojaselosteessa sivulla http://www.subway.fi/arvonta kuvaillaan muun muassa sitä, millaisia Henkilötietoja Hyväksyttävältä osallistujalta voidaan kerätä, miten Järjestäjä ja/tai Sponsori voi käyttää Hyväksyttävän osallistujan Henkilötietoja, milloin ja kenelle Järjestäjä ja/tai Sponsori voi jakaa Hyväksyttävän osallistujan Henkilötietoja, miten Järjestäjä ja/tai Sponsori suojaa Hyväksyttävän osallistujan Henkilötiedot hänen osallistuessaan SUBWAY®-ARVONTAAN, miten Hyväksyttävä osallistuja voi kieltää tietojensa keräämisen tai tarkastella, päivittää tai korjata Henkilötietojaan, joita hän on ilmoittanut Järjestäjälle ja/tai Sponsorille SUBWAY®-ARVONTAAN osallistuessaan, miten ja/tai kenelle Hyväksyttävä osallistuja voi valittaa, jos Järjestäjä ja/tai Sponsori rikkovat mitä tahansa SUBWAY®-ARVONTAAN sovellettavaa lakia ja miten Järjestäjä ja/tai Sponsori voi käsitellä tällaiset valitukset. SUBWAY®-ARVONNAN Tietosuojaselostetta sovelletaan myös mihin tahansa Hyväksyttävän osallistujan Henkilötietoihin, joita hän voi luovuttaa Järjestäjälle ja/tai Sponsorille muualla kuin verkossa, kuten live-tapahtumassa, henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä tai muissa tilanteissa, joissa Järjestäjä ja/tai Sponsori voi kerätä Henkilötietoja Hyväksyttäviltä osallistujilta muualla kuin verkossa ja yksinomaan SUBWAY®-ARVONTAAN liittyen. Hyväksyttävän osallistujan ilmoittaessa Henkilötietojaan SUBWAY®-ARVONTAA varten Sponsori, SFAFT BV, voi pyytää tätä valitsemaan (edellyttää Hyväksyttävän osallistujan nimenomaista suostumusta) vastaanottavansa erityisiä tietoja ja aineistoja, kuten etuseteleitä, uutiskirjeitä, tiedotteita, markkinointiviestintää tai muita erityisiä arvontoja, kampanjoita tai tarjouksia SFAFT BV:ltä ja sen tytäryhtiöiltä, jotka ovat osa SUBWAY® Group -konsernia. Jos Hyväksyttävä osallistuja ei erikseen ilmaise suostumustaan valitsemalla valintaruudun, Sponsori, SFAFT BV tai Järjestäjä ottaa Hyväksyttävään osallistujaan yhteyttä vain SUBWAY®-ARVONTAAN liittyen. Osallistumalla SUBWAY®-ARVONTAAN Hyväksyttävä osallistuja (tai alaikäisen Hyväksyttävän osallistujan vanhempi/huoltaja) hyväksyy yksinomaan SUBWAY®-ARVONNAN Virallisiin sääntöihin liittyvän, Järjestäjälle ja/tai Sponsorille esittämiensä Henkilötietojen keräämisen, käyttämisen ja luovuttamisen. Hyväksyttävä osallistuja (tai alaikäisen Hyväksyttävän osallistujan vanhempi/huoltaja) ilmoittaa myös lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä SUBWAY®-ARVONNAN Tietosuojaselosteen, joka löytyy osoitteesta http://www.subway.fi/arvonta. SFAFT BV:n rooli SUBWAY®-ARVONNASSA rajoittuu SUBWAY®-ARVONNAN edistämiseen. Lisätietoja SFAFT BV:n tietosuojasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista löytyy SFAFT BV:n Tietosuojaselosteesta osoitteessa http://www.subway.fi/fi/yksityisyyden-suoja. SFAFT BV on palkannut McCann Helsingin huolehtimaan SUBWAY®-ARVONNAN hoidosta ja järjestelyistä. McCann Helsingin rooli rajoittuu Arvonnan isännöimiseen, voittajien valitsemiseen satunnaisotannalla kaikkien Arvontajakson aikana hyväksyttyjen Osallistumisvahvistusten lähettäjien joukosta, voittajille ilmoittamiseen ja SUBWAY®-ARVONNAN palkintojen jakamiseen. SFAFT BV kehottaa osallistujia perehtymään McCann Helsingin kaikkiin tietosuojakäytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka on kuvattu yrityksen verkkosivulla osoitteessa http://www.mccann.fi/website-privacy-policy/.

Osallistuessaan SUBWAY®-ARVONTAAN jokainen Hyväksyttävä osallistuja (tai alaikäisen Hyväksyttävän osallistujan vanhempi/huoltaja) hyväksyy oman nimensä, osoitteensa, äänensä, kuvansa, SUBWAY®-ARVONTAA koskevien lausuntojensa, valokuvansa ja/tai muiden kuvien julkaisemisen, toisintamisen ja/tai muun käytön ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta missä tahansa Sponsorin itse suorittamassa tai sen nimissä tapahtuvassa markkinoinnissa tai mainonnassa, joka liittyy yksinomaan SUBWAY®-ARVONTAAN, mukaan lukien muun muassa paino-, radio- ja TV-viestintä, internet (myös sosiaalinen media) ja SUBWAY®-ARVONNAN voittajien luettelo.

10. VOITTAJIEN LUETTELO:

Katso yhteensä yli 4 050,00 €:n arvoisten palkintojen voittajien luettelo, joka julkaistaan 31.5.2017, Subway Suomen Facebook-sivulla.

11. SPONSORI:

Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V., Prinsengracht 13, 1015 DJ Amsterdam, Alankomaat

12. JÄRJESTÄJÄ:

McCann Helsinki Oy, Perämiehenkatu 11, 00150 Helsinki, Suomi.

   ETUSIVU | YKSITYISYYDENSUOJA
Vain osallistuvissa Subway®-ravintoloissa: subway.fi/kampanjat. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään lisenssioikeuden nojalla. Bonaqua is a registered trademark of the Coca-Cola Company. ©2017 The Coca-Cola Company. SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2017 Subway IP Inc.