SUBWAY®-KAMPANJAN VIRALLISET SÄÄNNÖT
OSALLISTUMINEN TAI VOITTAMINEN EI EDELLYTÄ TUOTTEEN OSTAMISTA TAI MUUTA MAKSUA.

Tämän SUBWAY®-kampanjan (”Kampanja”) järjestää Subway Suomi / Subway Franchisees Advertising Fund Trust B.V., Prisengracht 13, 1015 DK Amsterdam, Alankomaat (”Järjestäjä”) ja Isobar Finland Oy, y-tunnus 18520880, (”Valvoja”).

1. KAMPANJA-AIKA: Kampanja alkaa 24.1.2018 ja päättyy 30.1.2018 klo 23:59. Kampanja-aika määräytyy Järjestäjän käyttämän kellon mukaan.

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS:: Arvontaan voivat osallistua ainoastaan Suomessa asuvat yksityishenkilöt

Järjestäjän, SUBWAY®-ravintoloiden, Subway International B.V.:n, Doctor's Associates Inc:n (”DAI”), Franchise World Headquarters, LLC:n (”FWH”), Subway IP Inc:n tai Valvojan työntekijät, toimihenkilöt, johtajat ja asiamiehet tai näiden sisar- ja tytäryhtiöt, toimittajat, mainos-, promootio- ja verkkopalvelutoimistot (yhdessä ”Kampanjayhteisöt”) tai heidän perheenjäsenensä ja/tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt (myös muut kuin sukulaiset) eivät voi osallistua.

3. OSALLISTUMINEN: Järjestäjä julkaisee 24.1.2018 kysymyksen Subway Suomi Facebook-sivulla. Julkaisussa kehotetaan seuraajia vastaamaan kysymykseen Kampanja-ajan kuluessa julkaisun kommenttiosioon.

Kirjoittamalla vastauksen julkaisussa esitettyyn kysymykseen, vastaaja osallistuu Kampanjaan ja vahvistaa ymmärtävänsä, että nämä kampanjan viralliset säännöt sekä Kampanjaan liittyvät Järjestäjän ja Valvojan päätökset ovat tätä sitovia.

OSALLISTUMISOHJEET: Jokaisen vastauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Sen on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen ja se saa sisältää ainoastaan tekstiä.
• Se ei saa olla ristiriidassa Facebookin käyttöehtojen kanssa: https://www.facebook.com/terms.
• Se ei saa sisältää materiaalia, joka rikkoo kolmannen oikeuksia, kuten esimerkiksi yksityisyydensuojaa, immateriaalioikeuksia tai tekijänoikeuksia.
• Se ei saa halventaa Järjestäjää, Valvojaa tai muita henkilöitä tai osapuolia, jotka liittyvät Kampanjan järjestämiseen.
• Maininnat, viittaukset tai vihjaukset, jotka liittyvät yritysten, henkilöiden, tuotteiden tai tuotemerkkien nimiin, logoihin tai tavaramerkkeihin, ovat kiellettyjä, mikäli ne eivät kuulu Järjestäjälle.
• Vastaajan on laadittava vastauksensa itse.
• Se ei saa sisältää tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja.
• Vastaukseen ei saa liittyä muita henkilöitä kuin vastaaja.
• Se ei saa sisältää epäasiallista, sopimatonta, säädytöntä, seksuaalissävytteistä, siveetöntä, vihamielistä, laitonta, halventavaa, herjaavaa tai kunniaa loukkaavaa tekstiä (arvioinnista vastaa Järjestäjä oman harkintansa mukaan).
• Se ei saa sisältää, edistää tai viitata mihinkään ryhmään tai henkilöön kohdistuvaa kiihkoilua, rasismia, vihaa tai vahingoittamista edistävää aineistoa tai edistää rotuun, sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen kantaan, kansalaisuuteen, syntyperään, siviilisäätyyn tai ikään kohdistuvaa syrjintää (arvioinnista vastaa Järjestäjä oman harkintansa mukaan).
• Se ei saa sisältää viruksia, vakoiluohjelmia, haittaohjelmia tai muita haitallisia komponentteja, joiden tarkoituksena on vahingoittaa tietokoneen tai muun laitteen tai ohjelman toimintaa.
• Se ei saa sisältää muuta materiaalia, joka on Suomen lainsäädännössä kiellettyä.


HUOMAUTUS: Jos vastaus ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia tai muita näiden virallisten sääntöjen sisältämiä vaatimuksia tai määräyksiä, Järjestäjällä ja Valvojalla on oikeus hylätä osallistuja.

HUOMAUTUS: Jos osallistuja osallistuu Kampanjaan matkapuhelimellaan, hänen palveluoperaattorinsa voi periä siitä maksun. Osallistujia suositellaan tarkistamaan puhelinliittymänsä veloitusperusteet.

Facebook ei millään tavoin osallistu Kampanjan järjestämiseen tai markkinointiin eikä millään muullakaan tavalla liity siihen. Jokainen Kampanjaan osallistuva henkilö vapauttaa Facebookin kaikesta Kampanjaan liittyvästä vastuusta ja korvausvelvollisuudesta.

RAJOITUS: Jokaisen osallistujan osalta huomioidaan yksi (1) vastaus.

Jos huomataan tai epäillään, että henkilö on yrittänyt osallistua Kampanjaan useammalla Facebook-tilillä tai eri henkilöllisyyksillä, hänen kaikki vastauksensa mitätöidään eikä hänelle myönnetä palkintoa, johon hänellä olisi muuten saattanut olla oikeus, tai hän saattaa menettää jo saamansa palkinnon Järjestäjän harkinnan mukaan.

Vastaamalla osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että vastaus ja sen mukana myös osallistujan nimi julkaistaan Järjestäjän verkkosivustolla tai muulla Kampanjaan liittyvällä sivustolla. Kampanjaan osallistuminen toimii osallistujan vakuutuksena siitä, että hänen vastauksensa on näiden virallisten sääntöjen mukainen. Lisäksi jokainen osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että Järjestäjä voi hylätä osallistujan, jos se uskoo oman harkintansa mukaan, että tämän vastaus on näiden virallisten sääntöjen vastainen. Jos Järjestäjä hylkää vastauksen, osallistuminen peruuntuu eikä sitä oteta huomioon palkinnon arvonnassa.

4. ARVONTA: Valvoja arpoo 2.2.2018 seitsemän (7) voittajaa kaikkien vastanneiden joukosta.

5. PALKINNOT JA VOITON TODENNÄKÖISYYS:
a. Palkinto: Tämän Kampanjan palkintona on 10 euron arvoinen Subway-lahjakortti (1 kpl / voittaja), joka on voimassa osallistuvissa ravintoloissa. Osallistuvat ravintolat: http://www.subway.fi/fi/toiminta-suomessa/kampanjat.
b. Voiton todennäköisyys: Todennäköisyys voittaa palkinto riippuu hyväksyttyjen vastauksien määrästä.

6. PALKINNON LUNASTAMINEN: Valvoja lähettää voittajalle Facebook Messengerillä ilmoituksen voitosta ja ohjeet Palkinnon lunastamiseksi. Ilmoitus saattaa päätyä osallistujan viestipyyntökansioon (Message Requests) Facebook Messengerissä, joten osallistujia kehotetaan seuraamaan kyseistä kansiota Facebook Messengerin tavallisen postilaatikon lisäksi. Valvoja saattaa ilmoittaa voitosta myös kommentoimalla Voittajan vastausta ja pyytämään voittajaa ottamaan Valvojaan yhteyttä Facebook Messengerin kautta.

Voittajalla on neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia aikaa vastata Valvojan ilmoitukseen ja toimittaa pyydetyt tiedot tai muussa tapauksessa palkinto voidaan perua Järjestäjän harkinnan mukaan.

Palkinto toimitetaan siihen osoitteeseen, jonka voittaja ilmoittaa Valvojalle. Jos voittaja jostain syystä hylätään, arvotaan uusi voittaja jäljelle jääneiden vastauksien lomasta. Järjestäjä ei ole vastuussa minkään Voittajan yksityisyys- tai roskapostin suodatinasetuksista, jotka saattavat ohjata Kampanjaan liittyvät viestit tai sähköpostit, kuten Valvojan ilmoituksen voitosta, roskapostikansioon.

Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä palkintoa voi vaihtaa muuhun palkintoon tai korvata muulla tuotteella tai rahalla, ellei Järjestäjä perustellusta syystä päätä tehdä niin. Järjestäjä pidättää oikeuden korvata palkinto samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla, mikäli palkinto ei ole saatavilla tai ilmenee ylivoimainen este sen myöntämiseen. Valvoja on vastuussa arpajaisverosta Suomessa.

Voittaja on yksin vastuussa kaikista muista kustannuksista ja kuluista, joita ei nimenomaisesti mainita näissä säännöissä ja jotka saattavat liittyä osallistumiseen, palkinnon lunastamiseen tai palkinnon käyttämiseen. Arvontayhteisöt eivät ole vastuussa minkäänlaisista viivästyksistä Palkinnon myöntämisessä. Palkinto myönnetään ainoastaan vahvistetulle voittajalle.

7. VASTUUNRAJOITUS: Järjestäjä ja Valvoja ja muut Arvontayhteisöt eivät ole vastuussa vääristyneistä, kadonneista, myöhästyneistä, puutteellisista, varastetuista, väärin lähetetyistä, riittämättömällä postimaksulla varustetuista tai perille toimittamattomista sähköposteista, yksityisviesteistä tai kirjeistä eivätkä tietokoneiden, puhelinten, satelliittien, kaapelien, verkkojen, sähköjärjestelmien tai internetin laite- tai ohjelmistovioista, häiriöistä, yhteyksistä tai saatavuudesta tai vääristyneistä, viallisista tai sekoittuneista lähetyksistä, palveluntarjoajan/Internetin/verkkosivuston/keskusteluryhmän käytettävyydestä, saatavuudesta tai ruuhkaisuudesta tai mistään teknisestä, mekaanisesta, painatukseen liittyvästä tai typografisesta tai muusta virheestä tai ihmisen luvattomasta toiminnasta tai rekisteröintitietojen virheellisestä tai epätäsmällisestä tallentamisesta tai kyvyttömyydestä tallentaa kyseisiä tietoja tai niiden menettämisestä.

Järjestäjä ja Valvoja ja muut Arvontayhteisöt eivät ole vastuussa perille toimittamattomista sähköposteista, joka johtuu osallistujan palveluntarjoajan ja/tai sähköpostiohjelman tekemästä aktiivisesta tai passiivisesta viestien suodatuksesta tai riittämättömästä viestin vastaanottamiseen tarvittavasta vapaasta tilasta osallistujan sähköpostitilillä (mukaan lukien vastaavat ongelmat yksityisviestien toimittamisessa).

Järjestä ja Valvoja ja muut Arvontayhteisöt eivät ole vastuussa tietojen virheellisyydestä tai epätäsmällisyydestä, joka johtuu verkkosivuston käyttäjistä, peukaloinnista, hakkeroinnista tai jostakin Kampanjaan liittyvästä tai siinä käytetystä laitteesta tai ohjelmoinnista, eivätkä ne ole myöskään vastuussa virheistä, puuttuvista tiedoista, käyttökatkoista, poistetuista tiedoista, vioista, toiminnan tai tiedonsiirron viivästyksistä, tietoliikenneyhteyksien häiriöistä, teknisistä virheistä, varkauksista tai tuhoutumisista tai luvattomasta pääsystä verkkosivusto(i)lle. Arvontayhteisöt eivät ole velvollisia korvaamaan osallistujalle minkäänlaisia vammoja, edes kuolemaan johtavia, tai henkilö- tai omaisuusvahinkoja, jotka aiheutuvat osallistujalle tai kenen tahansa tietokoneelle Kampanjaan osallistumisesta ja/tai Palkinnon vastaanottamisesta, hylkäämisestä, käyttämisestä tai väärinkäyttämisestä tai liittyvät näihin.

Järjestä ja Valvoja ja muut Arvontayhteisöt eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia vastauksista, joita ei ole lähettänyt ihminen (vaan esimerkiksi automaattinen tietokoneohjelma tai muu ohjelmisto, kokonaisuus tai laite), eivätkä vastauksista, jotka ovat myöhässä, väärennettyjä, tuhoutuneita, kadonneita, väärään paikkaan joutuneita, varastettuja, väärin lähetettyjä, peukaloituja, puutteellisia, poistettuja, vaurioituneita, sekoittuneita tai muuten näiden virallisten sääntöjen vastaisia, ja jotka hylätään. Jos todetaan, että käyttäjän julkaisema sisältö on virheellisesti poistettu tai että se on kadonnut, tuhoutunut, vikaantunut tai muusta syystä jäänyt hyväksymättä vastauksena Kampanjaan, osallistujan ainoa keino korjata tilanne on osallistua Kampanjaan uudella vastauksella, mikäli Kampanja-aika ei ole kulunut umpeen.

Jos Kampanjaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellulla tavalla, Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa mukaan peruuttaa tai lopettaa Kampanja, muokata tai lykätä sitä ja/tai jatkaa sen toteuttamista esimerkiksi valitsemalla voittaja reiluksi ja kohtuulliseksi katsomallaan tavalla, johon saattaa sisältyä voittajan valinta ennen kyseistä peruutusta, lopetusta, muokkausta tai lykkäystä hyväksyttyjen vastauksien joukosta.

Palkintoja ei missään tapauksessa jaeta enempää kuin näissä virallisissa säännöissä on ilmoitettu. Mikäli jonkin teknisen, typografisen, mekaanisen tai muun virheen vuoksi voitosta ilmoituksen saaneita on enemmän kuin näissä Virallisissa säännöissä on määrätty voittajia, lopullinen voittaja arvotaan ilmoitukseen saaneiden joukosta.

Järjestäjä ja Valvoja ja muut Arvontayhteisöt eivät ole millään tavalla velvollisia korvaamaan osallistujille kustannuksia, vahinkoja, tappioita (mukaan lukien epäsuorat ja välilliset vahingot) tai henkilövahinkoja, jotka ovat aiheutuneet osallistujalle Kampanjaan osallistumisen tai palkinnon vastaanottamisen tai käyttämisen seurauksena.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja vahvistaa ymmärtävänsä, että nämä viralliset säännöt, sovellettava laki sekä Järjestäjän ja Valvojan päätökset ovat osallistujaa sitovia ja lopullisia.

8. YLEISET ASIAT JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU: Osallistuessaan Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä sekä Järjestäjän ja/tai Valvojan päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja osallistujia sitovia, kaikissa Kampanjaan liittyvissä asioissa.

Näiden virallisten sääntöjen tulkintaa, voimassaoloa ja täytäntöönpanokelpoisuutta sekä osallistujien, Valvojan ja/tai Järjestäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin asioihin ja kysymyksiin sovelletaan Alankomaiden lakia soveltamatta lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Jos yksi tai useampi näiden Virallisten sääntöjen määräys osoittautuu pätemättömäksi, laittomaksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai muuten lain vastaiseksi, se ei vaikuta sääntöjen muiden määräyksien voimassaoloon.

9. TIETOSUOJA / HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ: Osallistuessaan SUBWAY®-KAMPANJAAN osallistuja hyväksyy SUBWAY®-KAMPANJAN Tietosuojaselosteen ja nämä viralliset säännöt, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com/subway.suomi.

Valvoja ja/tai Järjestäjä voi kerätä osallistujien verkossa, Kampanjan yhteydessä antamia henkilötietoja SUBWAY®-KAMPANJAN järjestämistä ja hallinnoimista varten ja voi tässä tarkoituksessa myös luovuttaa tällaisia henkilötietoja kolmansille osapuolille, muun muassa asiamiehille, toimeksisaajille, palveluntarjoajille, palkinnot toimittaville tahoille ja vaadittaessa myös viranomaisille. Riippuen vastauksesta, henkilötiedot voivat sisältää muun osallistujan nimen (täydellinen nimi tai etunimen ensimmäinen kirjain ja sukunimi), tyttönimen, lempinimen, sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen, kotiosoitteen postinumeron, kotipuhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, syntymäajan, valokuvan (kasvokuvan tai muulla tavoin tunnistamisen mahdollistavan kuvan, joista näkyy esimerkiksi silmien-, hiusten- tai ihonväriä, kasvonpiirteitä, ja josta voi näkyä tatuointeja, syntymämerkkejä, luomia tai arpia) sekä video- ja äänitallenteita. Henkilötietoja kerätään ainoastaan silloin, kun osallistuja on ilmoittanut ne vapaaehtoisesti ja kun osallistujalle ilmoitetaan, että hän on voittanut palkinnon SUBWAY®-KAMPANJASSA. Jos osallistuja ei ilmoita palkinnon vastaanottamiseksi tarvittavia henkilötietoja Valvojalle ja/tai Järjestäjälle, Palkintoa ei voida toimittaa voittajalle.

Järjestäjä ja Valvoja haluavat, että osallistujat olisivat tietoisia siitä, minkälaisia henkilötietoja Järjestäjä ja Valvoja voivat kerätä osallistujista SUBWAY®-KAMPANJAN yhteydessä ja miten Järjestäjä ja Valvoja käyttävät, jakavat ja suojaavat osallistujan Henkilötietoja. SUBWAY®-KAMPANJAN Tietosuojaselosteessa osoitteessa www.facebook.com/subway.suomi kuvaillaan muun muassa sitä, millaisia henkilötietoja osallistujalta voidaan kerätä, miten Valvoja ja/tai Järjestäjä voi käyttää osallistujan henkilötietoja, milloin ja kenelle Valvoja ja/tai Järjestäjä voi jakaa osallistujan henkilötietoja, miten Valvoja ja/tai Järjestäjä suojaa osallistujan henkilötiedot hänen osallistuessaan SUBWAY®-KAMPANJAAN, miten osallistuja voi kieltää tietojensa keräämisen tai tarkastella, päivittää tai korjata Valvojalle ja/tai Järjestäjälle SUBWAY®-KAMPANJAAN osallistuessaan ilmoittamiaan tai osallistujasta kerättyjä henkilötietoja, miten ja/tai kenelle osallistuja voi valittaa Valvojan ja/tai Järjestäjän rikkoessa jotakin SUBWAY®-KAMPANJAAN sovellettavaa lakia ja miten Valvoja ja/tai Järjestäjä käsittelee tällaiset valitukset. SUBWAY®-KAMPANJAN Tietosuojaselostetta sovelletaan myös kaikkiin osallistujan henkilötietoihin, joita osallistuja antaa Valvojalle ja/tai Järjestäjälle muualla kuin verkossa, kuten live-tapahtumissa, henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä tai muissa tilanteissa, joissa Valvoja ja/tai Järjestäjä voi kerätä henkilötietoja osallistujilta muualla kuin verkossa ja yksinomaan SUBWAY®-KAMPANJAAN liittyen.

SUBWAY®-KAMPANJAAN osallistumisen yhteydessä Järjestäjä SFAFT BV voi pyytää Osallistujaa valitsemaan (edellyttää Osallistujan nimenomaista suostumusta) vastaanottavansa omasta pyynnöstään etuseteleitä, uutiskirjeitä, tiedotteita, markkinointiviestintää tai muita ilmoituksia kampanjoista tai tarjouksista SFAFT BV:ltä ja sen tytäryhtiöiltä, jotka ovat osa SUBWAY® Group -konsernia. Jos Osallistuja ei erikseen ilmaise suostumustaan merkitsemällä asiaa koskevan valintaruudun, Järjestäjä SFAFT BV tai Valvoja ottaa Osallistujaan yhteyttä vain SUBWAY®-KAMPANJAAN liittyen.

Osallistumalla SUBWAY®-KAMPANJAAN osallistuja antaa suostumuksensa Valvojalle ja Järjestäjälle esittämiensä Henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen yksinomaan SUBWAY®-KAMPANJAA varten. Osallistuja vahvistaa myös lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä SUBWAY®-KAMPANJAN Tietosuojaselosteen, joka löytyy osoitteesta www.facebook.com/subway.suomi. SFAFT BV:n rooli SUBWAY®-KAMPANJASSA rajoittuu SUBWAY®-KAMPANJAN markkinointiin. Lue lisää SFAFT BV:n tietosuojakäytännöistä ja menettelytavoista perehtymällä yrityksen Tietosuojaselosteeseen osoitteessa http://www.subway.fi/fi/yksityisyyden-suoja.

Järjestäjä on palkannut Isobar Finlandin huolehtimaan SUBWAY®-KAMPANJAN hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä. Isobar Finlandin rooli rajoittuu Kampanjan hallinnoimiseen, voittajien valitsemiseen arvonnalla kaikkien Kampanja-ajan aikana hyväksyttyjen vastauksien joukosta, voittajille ilmoittamiseen ja SUBWAY®-KAMPANJAN palkinnon jakamiseen.