Suomi
| SUBWAY.COM
1
2
3
4

SFAFT BV:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ sivustolle www.subway.fi

Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V. Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam, Alankomaat

Yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V. (SFAFT BV) kerää, suojaa, käyttää ja luovuttaa keräämiään henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston 24.10.1995 antaman tietosuojadirektiivin (95/46/EY) mukaisesti ja noudattaa direktiivin määräyksiä sivustossa www.subway.fi. Kaikki henkilötiedot kerätään oikeudenmukaisella tavalla ja henkilön suostumukseen perustuen. SFAFT BV kunnioittaa asiakkaiden ja verkkosivuilla henkilötietojaan luovuttavien henkilöiden yksityisyyttä. Tiedostamme, että saamiamme henkilötietoja tulee käyttää ja suojata asianmukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä tietoja sivustossa kerätään, miten niitä voidaan käyttää ja kenelle tietoja voidaan luovuttaa. Lainsäädännön ja henkilötietojen suojaamista koskevan sitoumuksemme mukaisesti kerromme käytännöstämme tarkemmin seuraavassa. Tämä tietosuojakäytäntö ei kata yksityisomistuksessa olevien, itsenäisesti toimivien SUBWAY®-ravintoloiden tietosuojakäytäntöjä.

Millaista tietoa keräämme? Tällä sivustolla ei kerätä minkäänlaisia tietoja.

Internetin käyttäjät: evästeet

Tällä sivustolla ei käytetä evästeitä tiedonkeruuseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

SFAFT BV ei luovuta mitään henkilötietoja. SFAFT BV ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin asiakkaan vaatimuksesta, asiakkaan suostumuksella tai miten laissa on säädetty, muutoin kuin miten tässä tietosuojakäytännössä on määritelty. SFAFT BV pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jos laki, säädökset, etsintälupa, haaste tai oikeuden määräys niin vaativat. SFAFT BV pidättää myös oikeuden luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle mahdollisen tai toteutuneen oston, myynnin, vuokrauksen, fuusion tai muun yrityskaupan, luovutuksen tai SFAFT BV:n osuuksien tai SFAFT BV:n liiketoiminnon, omaisuuden tai osuuden rahoituksen tai jakamisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan tarkistaaksesi henkilötietosi, korjataksesi niitä tai poistaaksesi ne. Tietosuojavastaava ottaa tarvittaessa yhteyttä toiseen työntekijään pyynnön toteuttamiseksi. Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan puhelimitse numeroon +31 20 531 7300, faksitse numeroon +31 84 22 99102, sähköpostitse osoitteeseen privacyofficernl@subway.com tai kirjeitse osoitteeseen SFAFT BV, Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam, Netherlands.

Pyrimme selvittämään asiasi parhaamme mukaan.

Linkit SFAFT BV:n ulkopuolisille ja kolmansien osapuolten verkkosivustoille

SFAFT BV:n verkkosivut voivat sisältää linkkejä muihin sivustoihin. SFAFT BV ei valvo näiden sivustojen sisältöä eikä sivustojen tietosuojakäytäntöjä, jotka voivat poiketa www.subway.fi-sivuston käytännöistä. SFAFT BV:n tietosuojakäytäntö ei koske ulkopuolisia verkkosivustoja. SFAFT BV ei tue eikä edusta kolmansien osapuolten verkkosivustoja millään tapaa. SFAFT BV:hen liittymättömille kolmansille osapuolille annetut henkilötiedot eivät kuulu SFAFT BV:n tietosuojakäytännön piiriin. Kehotamme tarkistamaan yritysten ja verkkosivustojen tietosuojakäytännöt ennen henkilötietojen antamista. Tietyt kolmannet osapuolet luovuttavat henkilötietoja SFAFT BV:lle. Tietojen luovutus kuuluu kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytännön piiriin.

Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat

Euroopan unionin jäsenvaltioissa vakituisesti asuvat voivat ottaa ensisijaisesti yhteyttä tietosuojavastaavaan. SFAFT BV:n toimipiste sijaitsee Alankomaissa. Kaikissa yksityisyyden suojaa ja verkkosivuja koskevissa asioissa sovelletaan Alankomaiden ja Euroopan unionin lainsäädäntöä. Mikäli tietosuojavastaava ei vastaa kyselyyn tyydyttävällä tavalla kolmenkymmenen (30) päivän sisällä, kaikki erimielisyydet, kiistat ja vaatimukset ratkaistaan välimiesmenettelyllä välimieslautakunnassa, kuten Netherlands Arbitration Institutessa (NAI). Välimiesmenettely tapahtuu englanniksi. Välimiehen päätös voidaan käsitellä missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Osapuolet vastaavat välimiesmenettelyn kustannuksista tasapuolisesti. Kaikki oikeuskäsittelyt tapahtuvat Amsterdamissa Alankomaissa yhden välimiehen muodostamassa välimieslautakunnassa.

Tämän tietosuojakäytännön muuttaminen

Pidätämme oikeuden tämän tietosuojakäytännön muuttamiseen, joten tarkista tiedot säännöllisesti. Huomattavista muutoksista ilmoitamme tässä käytännössä, sähköpostitse tai internetsivustossamme.